Praktik i Angola, Colombia och Bosnien & Hercegovina

Praktik i Angola, Colombia och Bosnien & Hercegovina

Vi har just nu inte några praktikplatser att förmedla, men håll utkik på våra sociala medier!

Nedan kan ni läsa om vad våra tidigare praktikanter i Angola, Colombia och Bosnien och Hercegovina har gjort inom Praktikantprogrammet!  

Praktiken är en del av Praktikantprogrammet – ett program finansierat genom ForumCiv – som ger unga svenskar som är intresserade av utvecklingsfrågor möjlighet att utveckla sin kännedom om utvecklingssamarbete och global utveckling samt återföra kompetens och engagemang främst till det civila samhället i Sverige. Programmet bidrar också till att stärka partnerskap mellan svenska och utländska organisationer.

Praktiken är en del av Praktikantprogrammet – ett program finansierat genom ForumCiv – som ger unga svenskar som är intresserade av utvecklingsfrågor möjlighet att utveckla sin kännedom om utvecklingssamarbete och global utveckling samt återföra kompetens och engagemang främst till det civila samhället i Sverige. Programmet bidrar också till att stärka partnerskap mellan svenska och utländska organisationer.

Praktisk Solidaritets mål är att bidra till att öka praktikanternas intresse och förståelse för det svenska internationella utvecklingssamarbeten i ett låg- eller medelinkomstland och öka den svenska resursbasen av personer som kan arbeta med globala frågor i Sverige eller internationellt. Samtidigt vill vi stärka samarbetet med våra partnerorganisationer och bidra till erfarenhetsutbyten och inspiration oss emellan. 

Vi har tyvärr inga praktikplatser att erbjuda just nu, men här nedan kan du se information om tidigare praktikplatser i Angola, Bosnien och Hercegovina och Colombia. 

Praktik i Colombia

Uppgifterna du får som praktikant är kopplade till CDRs projekt med fokus på att stärka sociala organisationers ställning och kapacitet för att arbeta för mänskliga rättigheter och hållbar fred.

Praktik i Bosnien & Hercegovina

Uppgifterna du får som praktikant är kopplade till de utvecklingsprojekt som Praktisk Solidaritet är med att finansiera, vilket har fokus på utbildning och spridandet av kunskap om exploatering och övergrepp på barn och ungdomar i den digitala miljön.

Praktik i Angola

Som praktikant kommer du att få erfarenhet av hur det är att arbeta med en viktig aktör inom civilsamhället, lära dig om vattenrättigheter och demokratiprocesser på gräsrotsnivå.

Hur funkar praktiken?

Vem kan ansöka?

  • Du som har fyllt 21 år
  • Du som har ett stort intresse för global rättvisa, mänskliga rättigheter och vill få nya perspektiv
  • Du som har kunskaper i spanska, portugisiska, engelska eller bosniska/serbiska  
  • Du som tidigare inte har deltagit i praktikantprogrammet
  • Du måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.

När? Ingen ny antagning. 

Hur? Deltagande i programmet startar med en obligatorisk förberedelsekurs. Praktikperioden i landet är sedan ca 20 v. 

Efteråt: I Sverige genomför praktikanterna sedan ett informationsarbete under ca tre veckor hos olika organisationer, PS medlemsbutiker och andra grupper såsom studentkårer och andra föreningar. Eftersom informationen riktar sig till målgrupper i Sverige bör du kunna svenska. Även förberedelsekursen är på svenska.

Kostnader: Praktisk Solidaritet står för kostnaderna för resa, eventuella vaccinationer, försäkring, boende och mat (traktamente). Du får inte ta CSN under tiden för praktiken.