Praktik i Angola, Colombia och Bosnien & Hercegovina

Praktisk Solidaritet utlyser varje år praktikplatser hos våra samarbetsorganisationer i Angola, Colombia och Bosnien & Hercegovina. Här nedan ser ni de aktuella praktikplaceringarna inom vårt Praktikantprogram. 

Praktiken är en del av Praktikantprogrammet – ett program finansierat genom ForumCiv – som ger unga svenskar som är intresserade av utvecklingsfrågor möjlighet att utveckla sin kännedom om utvecklingssamarbete och global utveckling samt återföra kompetens och engagemang främst till det civila samhället i Sverige. Programmet bidrar också till att stärka partnerskap mellan svenska och utländska organisationer.

ANGOLA – PRAKTIK MED FOKUS PÅ DEMOKRATI OCH MATSUVERÄNITET (mobilversion klicka här)

COLOMBIA  –  FEMINISTISK AKTIVISM OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (mobilversion klicka här)

BOSNIEN & HERCEGOVINA  –  MOTVERKA SEXUELLT VÅLD MOT BARN OCH UNGA (mobilversion klicka här)

Praktisk Solidaritets mål är att bidra till att öka praktikanternas intresse och förståelse för det svenska internationella utvecklingssamarbeten i ett låg- eller medelinkomstland och öka den svenska resursbasen av personer som kan arbeta med globala frågor i Sverige eller internationellt. Samtidigt vill vi stärka samarbetet med våra partnerorganisationer och bidra till erfarenhetsutbyten och inspiration oss emellan. 

Hur funkar praktiken?

Vem kan ansöka? 

  • Du som har fyllt 21 år
  • Du som har ett stort intresse av global rättvisa, mänskliga rättigheter och vill få nya perspektiv på världen och människor
  • Inte tidigare deltagit i Praktikantprogrammet 
  • Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

När? Augusti 2022 – januari 2023 (förberedande kurs i juni 2022)

Hur? Deltagande i programmet startar med en förberedelsekurs på ca 5 dagar på Färnebo folkhögskola eller Praktisk Solidaritets kontor i Stockholm. Utfärd till landet sker i mitten av augusti och hemfärd i december/januari.

Efteråt: I Sverige genomför praktikanterna sedan ett informationsarbete under ca tre veckor hos olika organisationer och grupper.

Kostnader: Praktisk Solidaritet står för kostnaderna för resa, eventuella vaccinationer, försäkring, boende och mat (traktamente). Du får inte ta CSN under tiden för praktiken.

Hur ansöka? Skicka CV och personligt brev på engelska (Bosnien&Hercegovina), spanska (Colombia) eller portugisiska (Angola – men även spanska går bra) till kajsa.varsjo@praktisksolidaritet.se

OBS: I ämnesraden skriv det land du vill genomföra din praktik i, t ex ”Praktik Colombia”.

I ditt personliga brev ber vi dig besvara följande frågor: Varför vill du delta i Praktikantprogrammet? Vilka tidigare erfarenheter har du av globala rättvisefrågor? Vad gör dig till en passande praktikant i Angola/Bosnien och Hercegovina/Colombia?

SISTA ANSÖKNINGSDAG 10 MARS!