Second hand - ett bra miljöval

Hos PS medlemsorganisationer kan du handla kläder som återanvänds istället för att slängas. Det är sällan som kläder och skor används tills de är utslitna i västvärlden. Alltför mycket slängs innan det har använts sin fulla livslängd. Ett sätt att få ner tillverkningstakten av nyproducerade produkter är att köpa second hand.

 

Medlemsorganisationernas överskott går dessutom till praktiskt och politiskt arbete ute i världen för fred och rättvisa, hållbarhet och jämlikhet. Det du skänker till någon av PS medlemsorganisationer sänds till de västsaharaiska flyktinglägren i södra Algeriet eller säljs för att dra in pengar till verksamheter som bidrar till att stärka organisationer på bland annat landsbygden i Angola.

 

Second hand innebär också möjligheten att hitta unika ting till bra priser. När du handlar secondhand gör du en insats för miljön.

Brödet och fiskarna - Västerås

Brödet och fiskarna - Enköping

Brödet och fiskarna - Köping

Emmaus Fredriksdal - Fredriksdal

Emmaus Fredriksdal - Växjö

Emmaus Fredriksdal - Myllan

Emmaus Åkvarn - Hallsberg

Emmaus Åkvarn - Torpsbruk

Emmaus Åkvarn - Återbrukshörnan Fagersta

Emmaus Åkvarn - Örebro

Emmaus Åkvarn - Björkå

Gävleborgs biståndsgrupp - Valbo

Gävleborgs biståndsgrupp - Gävle

Medlemsorganisationer

Brödet och fiskarna

Brödet och Fiskarna är en religiöst- och partipolitiskt obunden förening som jobbar för en rättvisare värld. Genom att ta emot gåvor som kläder, textilier, skor, prylar och möbler som vi…

Emmaus Fredriksdal

Emmaus Fredriksdal är en ideell förening som syftar till att främja en rättvis fördelning av jordens resurser. De samlar in begagnade varor och ger dem ett andra liv genom att sälja, donera eller…

Emmaus Åkvarn

Emmaus Åkvarn är en ideell förening som verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser. Verksamheten drivs genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd för att…

Gävle Biståndsgrupp

Gävle Biståndsgrupp är en ideell organisation som grundades 1986 i nära samverkan med medlemmar i Afrikagrupperna Gävle och med stöd av Gävle Kommun. Genom…

Våra medlemsorganisationer

Brödet och fiskarna

Brödet och Fiskarna är en religiöst- och partipolitiskt obunden förening som jobbar för en rättvisare värld. Genom att ta emot gåvor som kläder, textilier, skor, prylar och möbler som vi…

Emmaus Fredriksdal

Emmaus Fredriksdal är en ideell förening som syftar till att främja en rättvis fördelning av jordens resurser. De samlar in begagnade varor och ger dem ett andra liv genom att sälja, donera eller…

Gävle Biståndsgrupp

Gävle Biståndsgrupp är en ideell organisation som grundades 1986 i nära samverkan med medlemmar i Afrikagrupperna Gävle och med stöd av Gävle Kommun. Genom…

Emmaus Åkvarn

Emmaus Åkvarn är en ideell förening som verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser. Verksamheten drivs genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd för att…