Hur du kan engagera dig

Bidra till en bättre miljö och stötta biståndet – skänk kläder och prylar till våra medlemsorganisationer

PS medlemmar arbetar för att bidra till en bättre miljö genom arbetet med återanvändning. Insamlingsarbetet ökar återanvändningen av varor av olika slag och därmed minska nytillverkning i motsvarande grad vilket innebär minskad belastning på miljön och klimatet.


Second hand

Utbilda dig inom globala frågor, rättvisa och förändring

Möt andra människor och lär dig mer om globala frågor, rättvisa och förändring. Utbilda dig inom globala frågor, rättvisa och förändring – Gå en kurs på Färnebo Folkhögskola


Färnebo Folkhögskola