Om oss

Praktisk Solidaritet är en solidaritetsorganisation och partipolitisk och religiöst obunden ideell förening med fem medlemsorganisationer, Brödet och Fiskarna, Emmaus Fredriksdal, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp och Emmaus Åkvarn.

Vår vision är en solidarisk och hållbar värld och vår mission är att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer i syd arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör vi genom att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer världen över.

Vi har även till uppgift att samordna, stödja och utveckla våra medlemmars verksamhet.