Om oss

Praktisk Solidaritet är en solidaritetsorganisation och partipolitisk och religiöst obunden ideell förening med fyra medlemsorganisationer, Brödet och Fiskarna, Emmpatus Fredriksdal, Gävle Biståndsgrupp och Emmpatus Åkvarn.

Vår vision är en solidarisk och hållbar värld och vår mission är att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer runt om i världen arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör vi genom att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer världen över.

Vi har även till uppgift att samordna, stödja och utveckla våra medlemmars verksamhet.

Praktisk Solidaritet är medlem i Solidaritetshusets Ekonomiska Förening som är ett levande centrum för solidaritetsarbete och opinionsbildning i omvärldsfrågor.
I Solidaritetshuset finns närmare ett 40-tal föreningar ur freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen och här finns också Praktisk Solidaritets kansli.

PS är även medlem i Concord Sverige – en plattform som samlar ca 82 civilsamhällesorganisationer och arbetar för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik.

Vårt arbete

Angola

Bosnien & Hercegovina

Colombia

Stöd till Västsahara

Våra medlemsorganisationer

Brödet och fiskarna

Brödet och Fiskarna är en religiöst- och partipolitiskt obunden förening som jobbar för en rättvisare värld. Genom att ta emot gåvor som kläder, textilier, skor, prylar och möbler som vi…

Emmpatus Fredriksdal

Emmpatus Fredriksdal är en ideell förening som syftar till att främja en rättvis fördelning av jordens resurser. De samlar in begagnade varor och ger dem ett andra liv genom att sälja, donera eller…

Gävle Biståndsgrupp

Gävle Biståndsgrupp är en ideell organisation som grundades 1986 i nära samverkan med medlemmar i Afrikagrupperna Gävle och med stöd av Gävle Kommun. Genom…

Emmpatus Åkvarn

Emmpatus Åkvarn är en ideell förening som verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser. Verksamheten drivs genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd för att…