Angola

Angola är ett land rikt på naturresurser men med stora sociala klyftor. Landet var fram till nyligen en av världens snabbast växande ekonomier. Det är främst landets stora oljeexport som skapar tillväxt vilket innebär en känslighet för världspriset på olja. Tillväxten gynnar en liten elit medan fattigdomstalen är höga.

Landets moderna historia präglas av ett 27 år långt inbördeskrig, som inleddes med en militär invasion av den sydafrikanska Apartheid regimens politik. Sedan 2002 pågår en freds­ och demokratiseringsprocess men åsikts­ och pressfriheten är begränsad. På senare år har unga börjat protestera mot regimen och mot att landets resurser inte kommer alla till del.

Praktisk Solidaritet och våra medlemsorgani­sationer bistår våra samarbetsorganisationer i Angola med stöd i arbetet för en demokratisk, social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Stödet till gräsrotsorganisationen Action for Rural and Environmental Development (ADRA) i provin­serna Huambo och Huila bidrar bland annat till bildandet av föreningar och föreningsråd på landsbygden som stöttar byborna att involvera sig i lokala utvecklingsprocesser.

ADRA

ADRA (Action for Rural Development and the Environment) är en Angolsk nationell organisation grundad 1990 av en grupp som tidigare jobbade för jordbruksministeriet som var speciellt intresserade av jordbruksutveckling genom aktivt deltagande. ADRA försöker jobba med jordbrukssamhället för att hitta lösningar på de problem som jordbrukarna uttrycker, både genom råd och kunskap men även genom att agera som ett forum där olika associationer kan kummunicera erfarenheter och idéer. ADRA har sedan sin begynnelese drivit många utvecklingsprojekt med olika grupper och försöker även vara en länk mellan staten, civilsamhället och det Angolska folket.

Stödet till ADRA i provinserna Huambo och Huila bidrar till bildandet av föreningar och föreningsråd på landsbygden som hjälper byborna att involvera sig i just lokala utvecklingsprocesser. Efter utbildningen av föreningsrepresentanter och myndighetspersoner har byborna tagit ett större ansvar och blivit mer pådrivande i lokala förändringsprocesser. Parallellt med organisationsstärkande insatser har ADRA med hjälp av Praktisk Solidaritets ekonomiska stöd arbetat med aktiviteter som mer direkt rör utveckling av det lokala jordbruket, livsmedelssäkerställandet och kvinnors rättigheter. Projekten, som huvudsakligen finansieras av Forum Syd, har vidare bidragit till ökade kunskaper om bland annat rätten till mark, gränsdragningsproblematik samt legalisering av odlingsmark. Tack vare ökade juridiska kunskaper har enskilda bönder fått tillgång till den mark de har rätt till.

Statskick

Republik

Invånarantal

29 783 000 (Världsbanken 2017)

Läskunnighet

66 % (Unesco 2014)

Kvinnor i parlamentet

36,8 % (Women Political Leaders, 2019)

Human Development Index (HDI)

Plats 147 bland 189 länder (UNDP 2018)

Ekonomin och jordbruket

Angola klättrade upp som Afrikas största producent av olja efter Nigeria under 2016. För Angola är oljan den viktigaste exportvaran och står för 89 % av exporten. Angolas ekonomi är så beroende av oljan att ca 50 % av dess BNP kommer från denna resurs. (OPEC 2018)

Oljans välsignelse som en motor för ekonomin har dock inte spritt sig till hela landet och dess invånare. Baksidan av fokuseringen på olja är att man har försummat andra delar av ekonomin så som jordbruket, så till den grad att Angola numera importerar det mesta av den mat man konsumerar. Man beräknar att ca 90 % av Angolas matkonsumtion importeras varje år och under de tre senaste åren (2016-2018) har denna kostat i snitt ca 3 miljarder dollar per år. (Macauhub 2019) Mellan 2014 och 2017 har dock oljepriset varigt generellt låg, med en speciellt kraftig dipp 2016, och Angola har därför tvingats att sätta igång med planer på att diversifiera ekonomin. (The Southern Times through Club of Mozambique 2018) I maj i år exporterade landet banan till Europa (Portugal) för första gången på 40 år. (Further Africa 2017)

Före självständigheten från Portugal 1975, var landet världens tredje största kaffeexportör. Landet producerade även socker, bomull, gummi och trä. Men det 27 år långa inbördeskriget som avslutades 2002 förstörde jordbruket. Sedan dess har landet istället koncentrerat sig på olja. 2005 inledde regeringen ett program för att återuppliva jordbruket men hittills har det gått väldigt långsamt. År 2017 växte jordbrukssektorn med 0,2% och bara 5.7% av Angolas brukbara mark brukas. (FAO 2017)

Angola

Statskick

Republik

Invånarantal

29 783 000 (Världsbanken 2017)

Läskunnighet

66 % (Unesco 2014)

Kvinnor i parlamentet

36,8 % (Women Political Leaders, 2019)

Human Development Index (HDI)

Plats 147 bland 189 länder (UNDP 2018)

Angola är ett land rikt på naturresurser men med stora sociala klyftor. Landet var fram till nyligen en av världens snabbast växande ekonomier. Det är främst landets stora oljeexport som skapar tillväxt vilket innebär en känslighet för världspriset på olja. Tillväxten gynnar en liten elit medan fattigdomstalen är höga.

Landets moderna historia präglas av ett 27 år långt inbördeskrig, som inleddes med en militär invasion av den sydafrikanska Apartheidregi­ mens politik. Sedan 2002 pågår en freds­ och demokratiseringsprocess men åsikts­ och pressfriheten är begränsad. På senare år har unga börjat protestera mot regimen och mot att landets resurser inte kommer alla till del.

Praktisk Solidaritet och våra medlemsorgani­sationer bistår våra samarbetsorganisationer i Angola med stöd i arbetet för en demokratisk, social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Stödet till gräsrotsorganisationen Action for Rural and Environmental Development (ADRA) i provin­serna Huambo och Huila bidrar bland annat till bildandet av föreningar och föreningsråd på landsbygden som stöttar byborna att involvera sig i lokala utvecklingsprocesser.

ADRA

ADRA (Action for Rural Development and the Environment) är en Angolsk nationell organisation grundad 1990 av en grupp som tidigare jobbade för jordbruksministeriet som var speciellt intresserade av jordbruksutveckling genom aktivt deltagande. ADRA försöker jobba med jordbrukssamhället för att hitta lösningar på de problem som jordbrukarna uttrycker, både genom råd och kunskap men även genom att agera som ett forum där olika associationer kan kummunicera erfarenheter och idéer. ADRA har sedan sin begynnelese drivit många utvecklingsprojekt med olika grupper och försöker även vara en länk mellan staten, civilsamhället och det Angolska folket.

Stödet till ADRA i provinserna Huambo och Huila bidrar till bildandet av föreningar och föreningsråd på landsbygden som hjälper byborna att involvera sig i just lokala utvecklingsprocesser. Efter utbildningen av föreningsrepresentanter och myndighetspersoner har byborna tagit ett större ansvar och blivit mer pådrivande i lokala förändringsprocesser. Parallellt med organisationsstärkande insatser har ADRA med hjälp av Praktisk Solidaritets ekonomiska stöd arbetat med aktiviteter som mer direkt rör utveckling av det lokala jordbruket, livsmedelssäkerställandet och kvinnors rättigheter. Projekten, som huvudsakligen finansieras av Forum Syd, har vidare bidragit till ökade kunskaper om bland annat rätten till mark, gränsdragningsproblematik samt legalisering av odlingsmark. Tack vare ökade juridiska kunskaper har enskilda bönder fått tillgång till den mark de har rätt till.

Ekonomin och jordbruket

Angola klättrade upp som Afrikas största producent av olja efter Nigeria under 2016. För Angola är oljan den viktigaste exportvaran och står för 89 % av exporten. Angolas ekonomi är så beroende av oljan att ca 50 % av dess BNP kommer från denna resurs. (OPEC 2018)

Oljans välsignelse som en motor för ekonomin har dock inte spritt sig till hela landet och dess invånare. Baksidan av fokuseringen på olja är att man har försummat andra delar av ekonomin så som jordbruket, så till den grad att Angola numera importerar det mesta av den mat man konsumerar. Man beräknar att ca 90 % av Angolas matkonsumtion importeras varje år och under de tre senaste åren (2016-2018) har denna kostat i snitt ca 3 miljarder dollar per år. (Macauhub 2019) Mellan 2014 och 2017 har dock oljepriset varigt generellt låg, med en speciellt kraftig dipp 2016, och Angola har därför tvingats att sätta igång med planer på att diversifiera ekonomin. (The Southern Times through Club of Mozambique 2018) I maj i år exporterade landet banan till Europa (Portugal) för första gången på 40 år. (Further Africa 2017)

Före självständigheten från Portugal 1975, var landet världens tredje största kaffeexportör. Landet producerade även socker, bomull, gummi och trä. Men det 27 år långa inbördeskriget som avslutades 2002 förstörde jordbruket. Sedan dess har landet istället koncentrerat sig på olja. 2005 inledde regeringen ett program för att återuppliva jordbruket men hittills har det gått väldigt långsamt. År 2017 växte jordbrukssektorn med 0,2% och bara 5.7% av Angolas brukbara mark brukas. (FAO 2017)