Colombia

I Colombia stödjer Praktisk Solidaritet projektet ”Fredsbyggande med genusperspektiv: för fred och en kultur med respekt för mänskliga rättigheter. Fas II” i staden Cali. Projektet drivs av vår partnerorganisation Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) och bygger på ett pilotprojekt som implementerades i tre av stadens kommuner 2017. CDR tillsammans med andra MR-organisationer i staden identifierade ett behov av att stärka MR-försvararna genom att ge dem bättre kunskaper i hur de kan hantera den stress och psykiska påfrestning som kommer med deras arbete. Hot om våld, press från samhället och familjen är vanliga bieffekter av arbetet som MR-försvarare. Syftet är att MR-försvararna ska må bättre samt bli effektivare aktörer i arbetet för en varaktig fred.

Projektets mål är att människorättsförsvarare, som är civilsamhällets främsta aktörer i det lokala fredsbyggandet, ska stärkas i sin roll och bli bättre rustade på två olika punkter: att implementera ett genusperspektiv i fredsarbetet och att bättre hantera den emotionella hälsan som ofta blir lidande i en människorättsförsvarares arbete. Projektet kommer att avslutas 2019.

Människorättsförsvarare i staden Cali har fått stöd i att implementera ett genusperspektiv i fredsarbetet och att bättre hantera den emotionella hälsan som ofta blir lidande i en människorättsförsvarares arbete.