Colombia

Inbördeskriget i Colombia har pågått i mer än 50 år och utgörs av strider mellan armén, vänstergerillorna och paramilitärerna. Våld mot civilbefolkningen har använts som strategier i konflikten av samtliga parter och de har alla stått för grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

 

Striderna har lett till att miljoner colombianer har tvingats fly från sina hem. Utöver striden mellan vänster­ och högerkrafter har Colom­bia utbredda problem med narkotikahandel. Narkotikahandeln hänger tätt samman med inbördeskriget eftersom att en stor del av peng­ arna från droghandeln går till att finansiera de stridande parterna.

 

Praktisk Solidaritet och våra medlemsorganisa­tionerna har samarbetat med organisationer i Colombia sedan 2017. I dagsläget är stödet inriktat på att inkludera ett genusperspektiv i fredsprocesserna, samt att utarbeta ett håll­bart och hälsosamt arbetssätt för försvarare av mänskliga rättigheter.

Konflikt och Fredbyggande

Inbördeskriget i Colombia har pågått i mer än 50 år. Motsättningar har stått främst mellan den colombianska staten och de vänsterinriktade gerillagrupperna FARC och ELN. I konflikten har även USA (genom militärt bistånd till den colombianska militären), narkotikakarteller och olika paramilitära grupper varit inblandade.Narkotikahandeln hänger tätt samman med inbördeskriget eftersom att en stor del av pengarna från droghandeln går till att finansiera de stridande parterna. Våld mot civilbefolkningen har använts som strategier i konflikten av samtliga parter och de har alla stått för grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Striderna har lett till att miljoner colombianer har tvingats fly från sina hem.

 

Hoppet om fred i Colombia väcktes 2016 då regeringen och FARC-gerillan lyckades enas kring ett historiskt fredsavtal efter en flerårig förhandlingsprocess. En marginell majoritet av det colombianska folket röstade sedan nej till avtalet i folkomröstningen men trots detta godkändes ett omarbetat avtal i kongressen. Under 2018ökade spänningarna kring fredsavtalen sedan den högerkonservativa Iván Duque tillträdde som president. Duque fick 54 procent av rösterna i presidentvalets andra omgång och har uttryckt att fredsavtalet bör omförhandlas på vissa delar. Flera tusen demonstranter har uttryckt sitt missnöje med den nuvarande regeringens hållning, samtidigt som dess anhängare vill se hårdare tag mot FARC. Polariseringen i landet har lett till ökat våld och hotar fredsbygget.

 

Inom projektets Politiska Skola förs en ständig reflektion kring de faktorer och processer som påverkar fredsbygget med syftet att uppmuntra målgruppen till att inte ge upp hoppet om fred och att se sig själva som aktiva och kreativa bärare av försoning. Vi är mycket glada över resultaten och ser fram emot fortsatt stöd för jämställdhet och varaktig fred i Colombia.

Statskick

Republik

Invånarantal

49 070 000 (Världsbanken 2017)

Läskunnighet (vuxna)

95 % (Unesco 2016)

Kvinnor i parlamentet

20 % (Reuters 2018)

Human Development Index (HDI)

plats 90 av 189 länder (UNDP 2018)

BNP/capita

6 651 USD (Världsbanken 2018)

Gini coefficient

0,50 (Världsbanken 2017)

Upplevd känsla av korruption

Plats 99 av 180 uppmätta länder (Transparency Perception Index 2018)

CDR

Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) grundades 2003 och är en organisation som verkar för lokala iniativ till samhällets deltagande i politiska och sociala frågor samt projekt för mänskliga rättigheter och fredsbyggande. CDR identifierade tillsammans med andra Mänskliga Rättigheter -organisationer i Cali ett behov av att stärka människorättsförsvararna genom att ge dem bättre kunskaper i hur de kan hantera den stress och psykiska påfrestning som kommer med deras arbete. Hot om våld, press från samhället och familjen är vanliga bieffekter av arbetet.

 

I Colombia stödjer Praktisk Solidaritet projektet ”Fredsbyggande med jämställdhetsperspektiv” i staden Cali. Projektet drivs av vår partnerorganisation CDR sedan 2017 och syftar till att människorättsförsvararna ska må bättre samt bli starkare aktörer i arbetet för en varaktig fred.

 

Målet är att människorättsförsvarare, som är civilsamhällets främsta aktörer i det lokala fredsbyggandet, ska stärkas i sin roll och bli bättre rustade på två olika punkter: att implementera ett jämställdhetsperspektivi fredsarbetet och att bättre kunna hantera den emotionella hälsan som ofta blir lidande i deras arbete.

Colombia

Statskick

Republik

Invånarantal

49 070 000 (Världsbanken 2017)

Läskunnighet (vuxna)

95 % (Unesco 2016)

Kvinnor i parlamentet

20 % (Reuters 2018)

Human Development Index (HDI)

plats 90 av 189 länder (UNDP 2018)

BNP/capita

6 651 USD (Världsbanken 2018)

Gini coefficient

0,50 (Världsbanken 2017)

Upplevd känsla av korruption

Plats 99 av 180 uppmätta länder (Transparency Perception Index 2018)

Inbördeskriget i Colombia har pågått i mer än 50 år och utgörs av strider mellan armén, vänstergerillorna och paramilitärerna. Våld mot civilbefolkningen har använts som strategier i konflikten av samtliga parter och de har alla stått för grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

 

Striderna har lett till att miljoner colombianer har tvingats fly från sina hem. Utöver striden mellan vänster­ och högerkrafter har Colom­bia utbredda problem med narkotikahandel. Narkotikahandeln hänger tätt samman med inbördeskriget eftersom att en stor del av peng­ arna från droghandeln går till att finansiera de stridande parterna.

 

Praktisk Solidaritet och våra medlemsorganisa­tionerna har samarbetat med organisationer i Colombia sedan 2017. I dagsläget är stödet inriktat på att inkludera ett genusperspektiv i fredsprocesserna, samt att utarbeta ett håll­bart och hälsosamt arbetssätt för försvarare av mänskliga rättigheter.

Konflikt och Fredbyggande

Inbördeskriget i Colombia har pågått i mer än 50 år. Motsättningar har stått främst mellan den colombianska staten och de vänsterinriktade gerillagrupperna FARC och ELN. I konflikten har även USA (genom militärt bistånd till den colombianska militären), narkotikakarteller och olika paramilitära grupper varit inblandade.Narkotikahandeln hänger tätt samman med inbördeskriget eftersom att en stor del av pengarna från droghandeln går till att finansiera de stridande parterna. Våld mot civilbefolkningen har använts som strategier i konflikten av samtliga parter och de har alla stått för grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Striderna har lett till att miljoner colombianer har tvingats fly från sina hem.

 

Hoppet om fred i Colombia väcktes 2016 då regeringen och FARC-gerillan lyckades enas kring ett historiskt fredsavtal efter en flerårig förhandlingsprocess. En marginell majoritet av det colombianska folket röstade sedan nej till avtalet i folkomröstningen men trots detta godkändes ett omarbetat avtal i kongressen. Under 2018ökade spänningarna kring fredsavtalen sedan den högerkonservativa Iván Duque tillträdde som president. Duque fick 54 procent av rösterna i presidentvalets andra omgång och har uttryckt att fredsavtalet bör omförhandlas på vissa delar. Flera tusen demonstranter har uttryckt sitt missnöje med den nuvarande regeringens hållning, samtidigt som dess anhängare vill se hårdare tag mot FARC. Polariseringen i landet har lett till ökat våld och hotar fredsbygget.

 

Inom projektets Politiska Skola förs en ständig reflektion kring de faktorer och processer som påverkar fredsbygget med syftet att uppmuntra målgruppen till att inte ge upp hoppet om fred och att se sig själva som aktiva och kreativa bärare av försoning. Vi är mycket glada över resultaten och ser fram emot fortsatt stöd för jämställdhet och varaktig fred i Colombia.

CDR

Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) grundades 2003 och är en organisation som verkar för lokala iniativ till samhällets deltagande i politiska och sociala frågor samt projekt för mänskliga rättigheter och fredsbyggande. CDR identifierade tillsammans med andra Mänskliga Rättigheter -organisationer i Cali ett behov av att stärka människorättsförsvararna genom att ge dem bättre kunskaper i hur de kan hantera den stress och psykiska påfrestning som kommer med deras arbete. Hot om våld, press från samhället och familjen är vanliga bieffekter av arbetet.

 

I Colombia stödjer Praktisk Solidaritet projektet ”Fredsbyggande med jämställdhetsperspektiv” i staden Cali. Projektet drivs av vår partnerorganisation CDR sedan 2017 och syftar till att människorättsförsvararna ska må bättre samt bli starkare aktörer i arbetet för en varaktig fred.

 

Målet är att människorättsförsvarare, som är civilsamhällets främsta aktörer i det lokala fredsbyggandet, ska stärkas i sin roll och bli bättre rustade på två olika punkter: att implementera ett jämställdhetsperspektivi fredsarbetet och att bättre kunna hantera den emotionella hälsan som ofta blir lidande i deras arbete.