PRAKTISK SOLIDARITET

r en solidarisk och hållbar värld

Om Praktisk Solidaritet

Praktisk Solidaritet är en solidaritetsorganisation och partipolitisk och religiöst obunden ideell förening med fyra medlemsorganisationer; Brödet och Fiskarna, Emmpatus Fredriksdal, Gävle Biståndsgrupp och Emmpatus Åkvarn.

Vår vision är en solidarisk och hållbar värld och vår mission är att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer runt om i världen arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör vi genom att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer världen över.

Vi har även till uppgift att samordna, stödja och utveckla våra medlemmars verksamhet.

Om Praktisk Solidaritet

Senaste nytt

Demokratin är hotad. Regeringen genomför nu en politik som skadar folkrörelser och hela civila samhället. Vi kan inte sitta tysta och se på när auktoritära krafter stegvis tar över i samhället. Därför uppmanar vi alla i Sverige som värnar civilsamhället och demokratin att delta i ett gemensamt agerade den 30-31 maj som sprids under # ta ett kliv framåt. Eller komma till manifestation i Stockholm den 5 juni!

Spana in några exempel på hur digitala kreatörer från Medieinstitutet i Stockholm tolkat novellen “Förbudet” av Kajsa Segle, om ett samhälle i demokratiskt förfall. Novellen är en del av det EU-finansierade informationsprojektett Skriv Agera Reagera. 

Våra samarbeten

Angola

Praktisk Solidaritet och våra medlemsorgani­sationer stödjer det angolanska civilsamhällets arbete för en demokratisk, social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.

Bosnien & Hercegovina

Praktisk Solidaritet samarbetar med IFS-Emmaus för att motverka/ förebygga våld riktat mot barn och unga, med särskild tonvikt på människohandel och våld i den digitala miljön. 

Colombia

Praktiskt Solidaritet stödjer vår samarbetsorganisation CDR som verkar för att stärka lokala initiativ till samhällets deltagande i sociala frågor samt driver projekt för mänskliga rättigheter och fredsbyggande.

Västsahara

Praktisk Solidaritet och våra medlemsorgani­sationer har bistått de västsahariska flyktingar­na sedan slutet av 1970-­talet med olika former av humanitärt stöd, inledningsvis främst med insamlade kläder och skor. 

Second hand - ett bra miljöval

Second Hand - ett bra miljöval

Hos PS medlemsorganisationer kan du handla kläder som återanvänds istället för att slängas. Det är sällan som kläder och skor används tills de är utslitna i västvärlden. Alltför mycket slängs innan det har använts sin fulla livslängd. Ett sätt att få ner tillverkningstakten av nyproducerade produkter är att köpa second hand.

Medlemsorganisationernas överskott går dessutom till praktiskt och politiskt arbete ute i världen för fred och rättvisa, hållbarhet och jämlikhet.

Våra medlemsorganisationer

Brödet och Fiskarna

Brödet och Fiskarna är en religiöst- och partipolitiskt obunden förening som jobbar för en rättvisare värld. Genom att ta emot gåvor som kläder, textilier, skor, prylar och möbler som vi säljer i våra second hand…

Gävle Biståndsgrupp

Gävle Biståndsgrupp är en ideell organisation som grundades 1986 i nära samverkan med medlemmar i Afrikagrupperna Gävle och med stöd av Gävle Kommun. Genom insamling och…

Emmpatus Fredriksdal

Emmpatus Fredriksdal är en ideell förening som syftar till att främja en rättvis fördelning av jordens resurser. De samlar in begagnade varor och ger dem ett andra liv genom att sälja, donera eller återvinna…

Emmpatus Åkvarn

Emmpatus Åkvarn är en ideell förening som verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser. Verksamheten drivs genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd för att…