Novelltävling på temat mänskliga rättigheter!

Du visar för närvarande Novelltävling på temat mänskliga rättigheter!

Är du 18-35 år och vill ta ditt skrivande till nya nivåer och få din novell framförd i form av teater, art performance och genom digital animering!

Demokratin, yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna utmanas idag av främlingsfientliga och antidemokratiska rörelser i Sverige och Europa. Flera länder i Europa bygger en politik och en samhällsstyrning som utesluter och straffar vissa människor från att delta eller existera på samma villkor som resten av befolkningen. Inom Europeiska Unionen ska demokrati och mänskliga fri- och rättigheter vara grundstenen i EU-medlemskap.

Men vad händer när principerna börjar att svikta och hoten ökar mot exempelvis rätten att uttrycka sig fritt, göra legal abort, inte diskrimineras på jobbet, få gifta sig med eller älska vem man vill…?

Är du orolig för demokratin och våra fri- och rättigheter? Hur påverkar det dig om mänskliga rättigheter kränks i våra grannländer eller i övriga Europa? 

Kan vi ta för givet att demokrati och värden om mänskliga rättigheter alltid kommer att skyddas? 

Vad är din personliga historia, tanke, eller reflektion om demokrati och mänskliga rättigheter idag eller i framtiden? 

Skriv din novell som en personlig berättelse, dystopi, utopi, skräck, romantik eller i någon annan valfri genre! 

Välkommen in med ditt bidrag senast den 1 juni 2023!

Vad händer om du vinner? 

Den vinnande novelltexten kommer att röstas fram omkring den 10 juni! Efter det tar vi vidare novelltexten till våra deltagare inom Praktisk Solidaritets EU-finansierade informationsprojekt Skriv-Agera-Reagera (läs nedan!). De är grupper av personer som utövar olika konstformer så som teater, art performance och digital animering. Vinsten i novelltävlingen är att dessa grupperna tolkar ditt verk så som passar deras konstform och skapar bl a teater och en digital kampanj av den! Verken kommer att visas upp vid olika event under 2023 och eventuellt våren 2024 – t ex vid MR-dagarna och Human Rights Festival – som ett sätt att sprida information och perspektiv på mänskliga rättigheter. 

Vi kommer ha en jury bestående av personer från civilsamhällesorganisationer och kultursektorn. Mer info om vilka de är kommer snart! 

Har du frågor så är du välkommen att maila till novell@praktisksolidaritet.se

Det här behöver du veta för att vara med i tävlingen:

Din text ska handla om någon eller några aspekter av mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och/eller demokrati. Du kan skriva den i valfri genre, personlig berättelse, dystopi, utopi, skräck, romantik etc etc. 

 • Juryn som utser vinnaren består av aktörer inom civilsamhällesorganisationer och profiler inom kultursektorn.  
 • Du ska vara mellan 18-35 år (detta pga av att det är EU-projektets målgrupp). 
 • Om ditt verk blir utvalt kommer det att delas med olika konstutövande grupper som i sin tur kommer att tolka din text, anpassa den till konstformen och framföras i offentliga sammanhang t ex vid Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Helsingborg november 2023.
 • Om ditt verk blir utvalt kan de framföranden och slutprodukter som tas fram komma att användas även efter projektperiodens slut. 
 • Äganderätten till produktionerna som tas fram stannar hos de tolkande grupperna/artisterna/skaparna. 
 • Om din novell blir utvald kommer den att publiceras i sin helhet på en digital plattform som tas fram under året. 
 • Du kan komma att bli tillfrågad att vara med vid presentationen av projektet, t ex vid MR-dagarna i november. Detta är dock helt frivilligt! 
 • Skriv ditt NAMN (frivilligt) och ÅLDER när du skickar in texten. 
 • Du kan vara anonym om du vill – men vi behöver ändå kunna nå dig på en mailadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig ifall din text blir utvald! 
 • Texten ska vara max 40 000 tecken inklusive blanksteg.
 • Typsnitt Times New Roman, 10 p teckenstorlek, enkelt radavstånd
 • Skicka in ditt bidrag som PDF till novell@praktisksolidaritet.se senast den 1 juni 2023!
 • I ämnesraden skriv “Novell 2023” + Titeln på novellen
 • Vinnaren utses under v 22-23. 

I samband med att du skickar in din novell behöver du godkänna villkoren för att medverka i tävlingen. Det gör du via denna länk! 

OBS: Det är bara då du godkänt villkoren som vi kan läsa ditt bidrag. 

Del av informationsprojektet Skriv – Agera – Reagera: Unga konstutövare väcker debatt om mänskliga rättigheter i Europa. Projektet finansieras genom Europeiska Unionen och drivs av Praktisk Solidaritet 2023-2024 och syftar till att sprida information och kunskap om demokrati- och värderingsfrågor ur ett europeiskt perspektiv. Projektet bygger på att unga konstutövare och skribenter deltar i, och förmedlar, kunskapshöjande och opinionsbildande reflektioner kring demokrati och mänskliga fri- och rättigheter och hur dessa kan värnas och försvaras i ett EU där dessa värden är hotade.