PRAKTIK I BOSNIEN & HERCEGOVINA

Du visar för närvarande PRAKTIK I BOSNIEN & HERCEGOVINA
Foto: IFS-Emmaus

Praktik med fokus på att motverka sexuellt våld mot barn och unga

Har du ett stort intresse för barn och ungas rättigheter, projektutveckling och vill lära dig av civilsamhällets arbete för att stoppa sexuell exploatering och våld i den digitala miljön?  

Då Praktikantprogrammet upphört har vi för tillfället inga praktikplatser att förmedla. Nedan kan du ändå läsa om hur praktikplatserna och profilerna som vi sökte såg ut!

Praktisk Solidaritet förmdelade under 2022 och 2023praktikanter till vår samarbetsorganisation i Sarajevo,  International Forum of Solidarity – Emmaus (IFS- Emmaus). Organisationen gör ett betydelsefullt arbete inom flera områden som rör skyddandet av mänskliga rättigheter. Framförallt gör de ett oumbärligt jobb för att motverka/förebygga våld riktat mot barn och unga, med särskild tonvikt på människohandel och våld i den digitala miljön. IFS-Emmaus har bedrivit sina projekt i Bosnien sedan 1999 och är idag en av de största icke-statliga organisationerna i landet. IFS -Emmaus har en bas i Sarajevo varifrån de bedriver arbete att motarbeta trafficking och könsbaserat våld. Projekten drivs i nära samarbete med de som är i riskzonen för att utsättas för dessa kränkningar och fokus är barn och unga, men involverar även andra grupper som utgör en viktig del i arbetet, som exempelvis föräldrar och lärare.

Vi söker dig som har kunskap och någon form av utbildning inom internationella relationer, internationell rätt och/eller politiska studier. Du ska kunna bra engelska eftersom arbetsspråket på kontoret är engelska. Bosniska/serbiska är en fördel då det kan innebära mer flexibla arbetsuppgifter med vissa målgrupper. 

DSC_0120

Som praktikant kommer du att få erfarenhet av IFS arbete att förebygga och motverka sexuellt våld mot barn och unga samt få praktisk erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och projektutveckling.  Praktisk Solidaritet har som målsättning att du som praktikant får möjligheten att reflektera över dina egna värderingar och egen roll i ett globalt perspektiv. 

Praktiken är förlagd till ett av IFS Emmaus kontor i huvudstaden Sarajevo.

Uppgifterna du får som praktikant är kopplade till de utvecklingsprojekt som Praktisk Solidaritet är med att finansiera, vilket har fokus på utbildning och spridandet av kunskap om exploatering och övergrepp på barn och ungdomar i den digitala miljön. Som praktikant jobbar du nära projektteamet och kan få komma att delta i arbetet med workshops och andra utbildningsaktiviteter, projektutveckling, informationsarbete och andra vanligt förekommande uppgifter på IFS kontor. Organisationen värdesätter praktikanternas särskilda kunskaper och expertis och uppgifterna kan därför se olika ut för de två praktikanterna beroende på deras intressen och kunskapsområden. 

Efter praktiken utför du som praktikant ett informationsarbete i Sverige för att sprida kunskap, engagemang och intresse för globala frågor. 

Youth Panel 25.04.2019 DSC_0029

Om praktikantprogrammet

  • Du som har fyllt 21 år
  • Du som har ett stort intresse för global rättvisa, mänskliga rättigheter och vill få nya perspektiv
  • Du som har kunskaper i spanska, portugisiska, engelska eller bosniska/serbiska  
  • Du som tidigare inte har deltagit i praktikantprogrammet
  • Ha permanent uppehållstillstånd eller vara  svensk medborgare

Februari 2023 – Juli 2023 (förberedelsekurs i januari 2023)

Deltagande i programmet startar med en förberedelsekurs på ca 4 dagar på Färnebo folkhögskola eller Praktisk Solidaritets kontor i Stockholm. Utfärd till landet sker i mitten av februari och hemfärd i juli/augusti.

Praktisk Solidaritet står för kostnaderna för resa, eventuella vaccinationer, försäkring, boende och mat (traktamente). Du får inte ta CSN under tiden för praktiken. 

Med anledning av covid kan du behöva visa vaccinationspass och/eller negativt PCR-test för att kunna resa. 

Skicka CV och personligt brev på engelska (Bosnien&Hercegovina), spanska (Colombia) eller portugisiska (Angola) till: kajsa.varsjo@praktisksolidaritet.se

I ämnesraden skriv det land du vill genomföra din praktik i, t ex “Praktik Colombia”.

I ditt personliga brev ber vi dig besvara följande frågor: 

  • Varför vill du delta i praktikantprogrammet? 
  • Vilka tidigare erfarenheter har du av globala rättvisefrågor? 
  • Vad gör dig till en passande praktikant i Angola/Bosnien och Hercegovina/Colombia?

I Sverige genomför praktikanterna sedan ett informationsarbete under ca tre veckor hos olika organisationer, PS medlemsbutiker och andra grupper såsom studentkårer och andra föreningar.