SKRIV AGERA REAGERA

Praktisk Solidaritet driver under 2023-2024 ett informationsprojekt där grupper av unga konstutövare skapar kreativa och innovativa tolkningar av mänskliga fri-och rättigheter. Projektet finansieras av EU-kommissionens representation i Sverige.

Genom TEATER, POESI och DIGITAL ANIMERING kommer projektets deltagare bidra med att skapa reflektion, diskussion och debatt om mänskliga rättigheter och demokratiska värden med ett europeiskt perspektiv, och hur dessa kan värnas och försvaras i ett EU där dessa värden är hotade. 

Unga konstutövare väcker debatt om mänskliga rättigheter i Europa

LÄS MER OM PROJEKTET PÅ DEN EGNA HEMSIDAN: SKRIVAGERAREAGERA.EU

Följ projektet på instagram skrivagera

 

SKRIV

Unga, oetablerade, författare skriver prosa om sina reflektioner kring mänskliga rättigheter. Vinnaren av novelltävlingen tas ut av en tävlingsjury bestående av personer från människorättsorganisationer, journalister och kulturpersonligheter. Författarna av novellerna kan vara vem som helst mellan 18-39 år, skrivarstudenter på folkhögskola eller liknande. Tävlingen startade i  april och avslutades den 1 juni. 

AGERA

Den vinnande texten tolkas av våra olika projektdeltagare som är aktiva inom teater, poesi/poetry slam/spoken word respektive digital animering. Deras tolkningar kommer att framföras vid olika event i Sverige, bl a vid MR-dagarna i Helsingborg den 24 nov och Human Rights Festival i Lund den 8-9 december. Verken kommer även att finnas tillgängliga på projektets egna hemsida.  

REAGERA

I samband med att de deltagande grupperna skapar sina verk och framför dem i olika forum kommer vi att ordna seminarium, digitala omröstningar och debattforum för allmänheten. Konstformerna och deras verk görs tillgängliga på en digital plattform där allmänheten kan ta del av video-material, intervjuer, texter och annat som skapas inom projektet. 
 

Demokratin, yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna utmanas idag av främlingsfientliga och antidemokratiska rörelser i Sverige och Europa. Flera länder i Europa bygger en politik och en samhällsstyrning som utesluter och straffar vissa människor från att delta eller existera på samma villkor som resten av befolkningen. Inom Europeiska Unionen ska demokrati och mänskliga fri- och rättigheter vara grundstenen i EU-medlemskap.

Men vad händer när principerna  sviktar och hoten ökar mot exempelvis rätten att uttrycka sig fritt, göra legala aborter, få gifta sig med eller älska vem man vill…?

KONTAKT

Är du intresserad av att veta mer om projektet, har tips om evenemang där vi borde vara med eller kanske skulle vilja samarbeta på något vis? Hör av dig till: kajsa.varsjo@praktisksolidaritet.se eller clara.viklund@praktisksolidaritet.se