SKRIV AGERA REAGERA

Unga konstutövare väcker debatt om mänskliga rättigheter i Europa

Praktisk Solidaritet drev under 2023-2024 ett informationsprojekt där grupper av unga konstutövare skapade kreativa och innovativa tolkningar av mänskliga fri-och rättigheter. Projektet finansierades av EU-kommissionens representation i Sverige.

Genom TEATER, POESI och DIGITAL ANIMERING bidrog projektets deltagare med att skapa reflektion, diskussion och debatt om mänskliga rättigheter och demokratiska värden med ett europeiskt perspektiv, och hur dessa kan värnas och försvaras i ett EU där dessa värden är hotade. 

Projektet avslutades i mars 2024 men resultaten och kommer finnas kvar på PS hemsida för att inspirera till engagemang och kreativitet att skydda och värna demokratin i Sverige liksom i Europa. 

All information från projektets egna hemsida kommer inom kort att finnas här.  

Läs mer om vad som hänt inom projektet på instagram skrivagera  

SKRIV (novelltävling)

Till vår novelltävling 2023 fick vi in 10 noveller skrivna av unga, oetablerade författare som gjort sina reflektioner kring mänskliga rättigheter och demokrati. Vinnaren av novelltävlingen utsågs av en tävlingsjury bestående av personer från människorättsorganisationer, journalister och kulturpersonligheter. Vinnaren blev Kajsa Segle med novellen Förbudet, som du kan läsa här. 

AGERA (skapande)

Den vinnande novellen Förbudet tolkades av våra olika projektdeltagare aktiva inom teater (Teater Agrell), poesi/spoken word (Anna Arvidsdotter och Alexander Zadruzny) och digital animering (studenter från Medieinstitutet). Scrolla ner för att se några av verken. Deras tolkningar framfördes under 2023 vid MR-dagarna i Helsingborg den 24 nov och under Agera-dagen på ABF-huset i Stockholm den 9 december. Se en kort film från föreställningarna här.  

Deltagarnas budskap och verk nådde ut till omkring 780 personer vid fysiska event och omkring 10 000 personer via sociala medier. 

REAGERA (reflektioner och reaktioner)

Under projektets gång genomfördes projektutställningar, workshops, samtal och intervjuer med publik och deltagare. Flera personer ur allmänheten bidrog med att skicka in sina verk eller uppträda på Agera-dagen den 9 december 2023 för att uppmärksamma olika rättighetsfrågor genom kreativa former. 

KONTAKT

Är du intresserad av att veta mer om projektet eller vill samarbeta kring något liknande projekt? Hör av dig till: kajsa.varsjo@praktisksolidaritet.se

Demokratin, yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna utmanas idag av främlingsfientliga och antidemokratiska rörelser i Sverige och Europa. Flera länder i Europa bygger en politik och en samhällsstyrning som utesluter och straffar vissa människor från att delta eller existera på samma villkor som resten av befolkningen. Inom Europeiska Unionen ska demokrati och mänskliga fri- och rättigheter vara grundstenen i EU-medlemskap.

Men vad händer när principerna  sviktar och hoten ökar mot exempelvis rätten att uttrycka sig fritt, göra legala aborter, få gifta sig med eller älska vem man vill…?

Ett axplock av verken som skapats för Skriv Agera Reagera: 

Sandslott av Kvicksand av Alexander Zadruzny, poet och samhällsprofil även engagerad i nätverket Kollektiv Sorg. 

Anna Arvidsdotters tolkning av novellen Förbudet, för Skriv Agera Reagera 2023. Framförande 

Låt dig inte tystas, digital produktion av Viktor Vaara och Ronja Kumlin, Medieinstitutet 2023.

Kära medborgare: Verk skapat av Fanny Öster, Smilla Åkesson, Weronika Synak och Sara Ghane, Medieinstitutet 2023.