Praktik med fokus på demokrati och matsuveränitet i Angola

Har du ett stort intresse för matsuveränitet, jämställdhet och demokrati och vill få praktisk erfarenhet av utvecklingssamarbete? Kan du dessutom portugisiska eller spanska?

Praktisk Solidaritet söker 2 praktikanter till vår angolanska samarbetsorganisation Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA). ADRA är en gräsrotsorganisation som tillsammans med jordbrukare och föreningar försöker att hitta lösningar på olika landsbygdsrelaterade problem, genom att bistå med råd och kunskap men även genom att agera som ett forum där olika föreningar kan kommunicera erfarenheter och idéer. ADRA har sedan bildandet 1990 drivit många utvecklingsprojekt inom teman som jämställdhet och kvinnors inflytande, landrättigheter, demokratisering och lokala utvecklingsprocesser.

Vi söker dig som har ett starkt intresse för globala frågor, hållbarhet, jämställdhet och demokrati och som pratar portugisiska eller spanska på minst mellannivå. Vi ser gärna att du har någon form av utbildning inom statsvetenskap, hållbart jordbruk, produktion och konsumtion, socialt arbete eller juridik. För att passa som praktikant i Angola bör du även vara kommunikativ, nyfiken, flexibel och gärna ha kunskaper om matsuveränitet, demokratiprocesser, jämställdhet och/eller vattenrättigheter.   

Som praktikant kommer du att få erfarenhet av hur det är att arbeta med en viktig civilsamhällesaktör och lära dig om vattenrättigheter och demokratiprocesser på gräsrotsnivå. Praktisk Solidaritet har som målsättning att du som praktikant lär dig reflektera över dina egna värderingar och egen roll i ett globalt perspektiv liksom att öka dina kompetenser inom internationella utvecklingssamarbeten.

Praktiken är förlagd till ADRAs kontor i staden Huambo i centrala Angola och resor inom landet och provinsen kommer att förekomma då de flesta av organisationens projekt ligger på landsbygden.

Uppgifterna du får som praktikant är främst kopplade till det utvecklingsprojekt som Praktisk Solidaritet finansierar (genom ForumCiv), vilket har fokus på vattenrättigheter och demokratisering på landsbygden. Som praktikant jobbar du nära projektteamet och kan få komma att delta i arbetet med workshops, projektplanering, informationsarbete och andra vanligt förekommande uppgifter på ADRAs kontor.

Läs mer om projektet och organisationen

Organisationen värdesätter praktikanternas särskilda kunskaper och uppgifterna kan därför se olika ut för de två praktikanterna beroende på deras intressen, språknivå och kunskapsområden.

Praktikantprogrammet

Praktiken görs genom Praktikantprogrammet som är ett program finansierat via ForumCiv.   

Vem kan ansöka? 

  • Du som har fyllt 21 år
  • Du som har ett stort intresse av global rättvisa, mänskliga rättigheter och vill få nya perspektiv på världen och dig själv
  • Inte tidigare deltagit i Praktikantprogrammet 
  • Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

När? Augusti 2022 – februari 2023 (förberedande kurs i juni 2022)

Hur? Deltagande i programmet startar med en förberedelsekurs den 8-12 juni på Färnebo folkhögskola. Utfärd till landet sker första veckan i september och hemfärd i december/januari. På grund av att det hålls nationella val i Angola under augusti månad så startar praktiken med distansarbete från Sverige i augusti. 

Efteråt: I Sverige genomför praktikanterna sedan ett informationsarbete under ca tre veckor hos olika organisationer och grupper.

Kostnader: Praktisk Solidaritet står för kostnaderna för resa, eventuella vaccinationer, försäkring, boende och mat (traktamente). Du får inte ta CSN under tiden för praktiken.

Viktigt om resan: Med anledning av pandemin krävs i nuläget att man kan visa vaccinationspass och/eller negativt PCR-test för att kunna resa in i Angola.

Sista ansökningsdag 20 maj!

Skicka CV och personligt brev till kajsa.varsjo@praktisksolidaritet.se. I ditt personliga brev ber vi dig besvara följande frågor: Varför vill du delta i praktikantprogrammet? Vilka tidigare erfarenheter har du av globala rättvisefrågor? Vad gör dig till en passande praktikant i Angola?