Feministisk aktivism och mänskliga rättigheter

Har du ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter, jämställdhet och social organisering? Kan du dessutom spanska och vill lära dig om fredsarbete i en colombiansk kontext?

Praktisk Solidaritet söker 2 praktikanter till vår samarbetsorganisation i Cali, Colombia – Corporación para el desarrollo regional (CDR). CDR verkar för att stärka lokala initiativ till samhällets deltagande i politiska och sociala frågor samt driver projekt för mänskliga rättigheter och fredsbyggande. De bedriver ett omfattande arbete för att stärka civilsamhällets aktörskap för fred med jämställdhetsfokus.

Uppgifterna du får som praktikant är främst kopplade till det utvecklingsprojekt som Praktisk Solidaritet finansierar (genom ForumCiv). Projektet Vivir en paz desde la co-inspiración comunitaria syftar till att civilsamhällesorganisationer och aktivister ska stärka sin emotionella hälsa för att få kraft att fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter, få verktyg till att genom konstnärliga uttryck bearbeta trauman och sprida budskap om hållbar fred samt lyfta kvinnliga människorättsförsvarares arbete. Genom projektet driver CDR en politisk feministisk skola med deltagare från olika organisationer eller människorättsaktivister i Cali. Inom projektet så finns också en politisk skola för flickor.

Vi söker dig som har kunskap och/eller någon form av utbildning inom genusvetenskap, sociologi, globala studier eller liknande. Du ska kunna mycket god spanska och gärna ha erfarenhet av aktivism och jämställdhetsarbete.

Praktikant med inriktning kommunikation: Du ska gärna ha en kreativ ådra och erfarenhet av att hantera digitala verktyg, social media och andra kommunikationsplattformar.  

Praktikant med inriktning pedagogik (barn): Kunskap/erfarenhet av pedagogisk verksamhet, kreativt lärande och/eller att ta fram didaktiska verktyg och läromedel. Du får gärna ha konstnärlig bakgrund. 

Som praktikant med CDR får du insyn och praktisk erfarenhet av feministisk aktivism på gräsrotsnivå och få möjlighet att lära dig av det colombianska civilsamhällets kreativa metoder för att bidra till fredsfrämjande och social organisering.

Praktisk Solidaritet har som målsättning att du som praktikant får möjligheten att reflektera över dina egna värderingar och egen roll i ett globalt perspektiv.

Praktiken är förlagd till CDRs kontor i Cali, sydvästra Colombia.

Praktikantprogrammet

Praktiken görs genom Praktikantprogrammet som är ett program finansierat via ForumCiv.   

Vem kan ansöka? 

  • Du som har fyllt 21 år
  • Du som har ett stort intresse av global rättvisa, mänskliga rättigheter och vill få nya perspektiv på världen och människor
  • Inte tidigare deltagit i Praktikantprogrammet 
  • Du som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige

När? Augusti 2022 – januari 2023 (förberedande kurs i juni 2022)

Hur? Deltagande i programmet startar med en förberedelsekurs på ca 5 dagar på Färnebo folkhögskola eller Praktisk Solidaritets kontor i Stockholm. Utfärd till landet sker i mitten av augusti och hemfärd i december/januari.

Efteråt: I Sverige genomför praktikanterna sedan ett informationsarbete under ca tre veckor hos olika organisationer och grupper.

Kostnader: Praktisk Solidaritet står för kostnaderna för resa, eventuella vaccinationer, försäkring, boende och mat (traktamente). Du får inte ta CSN under tiden för praktiken.

Sista ansökningsdag 10 mars!

Skicka CV och personligt brev till kajsa.varsjo@praktisksolidaritet.se. I ditt personliga brev ber vi dig besvara följande frågor: Varför vill du delta i praktikantprogrammet? Vilka tidigare erfarenheter har du av globala rättvisefrågor? Vad gör dig till en passande praktikant i Angola/Bosnien och Hercegovina/Colombia?