Praktik med fokus på att motverka sexuellt våld mot barn och unga

Har du ett stort intresse för barn och ungas rättigheter, projektutveckling och vill lära dig av civilsamhällets arbete för att stoppa sexuell exploatering och våld i den digitala miljön?  

Praktisk Solidaritet söker 2 praktikanter till vår samarbetsorganisation i Sarajevo,  International Forum of Solidarity – Emmaus (IFS- Emmaus). Organisationen gör ett betydelsefullt arbete inom flera områden som rör skyddandet av mänskliga rättigheter. Framförallt gör de ett oumbärligt jobb för att motverka/förebygga våld riktat mot barn och unga, med särskild tonvikt på människohandel och våld i den digitala miljön. IFS-Emmaus har bedrivit sina projekt i Bosnien sedan 1999 och är idag en av de största icke-statliga organisationerna i landet. IFS -Emmaus har en bas i Sarajevo varifrån de bedriver arbete att motarbeta trafficking och könsbaserat våld. Projekten drivs i nära samarbete med de som är i riskzonen för att utsättas för dessa kränkningar och fokus är barn och unga, men involverar även andra grupper som utgör en viktig del i arbetet, som exempelvis föräldrar och lärare.

Vi söker dig som har kunskap och någon form av utbildning inom mänskliga rättigheter, psykosocial hälsa, sociala studier och PR, internationella relationer, internationell rätt och/eller politiska studier. Erfarenhet från projektledning och projektplanering värderas högt. Du bör ha goda kunskaper i engelska eftersom kontorets arbetsspråk är engelska. Bosniska/kroatiska/serbiska är en fördel eftersom det kan innebära mer flexibelt arbete med vissa målgrupper.

Som praktikant kommer du att få erfarenhet av IFS arbete att förebygga och motverka sexuellt våld mot barn och unga samt få praktisk erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och projektutveckling.  Praktisk Solidaritet har som målsättning att du som praktikant får möjligheten att reflektera över dina egna värderingar och egen roll i ett globalt perspektiv.

Praktiken är förlagd till ett av IFS Emmaus kontor i Sarajevo.

Uppgifterna du får som praktikant är främst kopplade till det utvecklingsprojekt som Praktisk Solidaritet finansierar (genom ForumCiv), vilket har fokus på utbildning och spridandet av kunskap om exploatering och övergrepp på barn och ungdomar i den digitala miljön. Som praktikant jobbar du nära projektteamet och kan få komma att delta i arbetet med workshops och andra utbildningsaktiviteter, projektutveckling, informationsarbete och andra vanligt förekommande uppgifter på IFS kontor.

Läs mer om projektet och organisationen. 

Organisationen värdesätter praktikanternas särskilda kunskaper och expertis och uppgifterna kan därför se olika ut för de två praktikanterna beroende på deras intressen och kunskapsområden.

Praktikantprogrammet

Praktiken görs genom Praktikantprogrammet som är ett program finansierat via ForumCiv.   

Vem kan ansöka? 

  • Du som har fyllt 21 år
  • Du som har ett stort intresse av global rättvisa, mänskliga rättigheter och vill få nya perspektiv på världen och människor
  • Inte tidigare deltagit i Praktikantprogrammet 
  • Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

När? Augusti 2022 – januari 2023 (förberedande kurs i juni 2022)

Hur? Deltagande i programmet startar med en förberedelsekurs på ca 5 dagar på Färnebo folkhögskola eller Praktisk Solidaritets kontor i Stockholm. Utfärd till landet sker i mitten av augusti och hemfärd i december/januari.

Efteråt: I Sverige genomför praktikanterna sedan ett informationsarbete under ca tre veckor hos olika organisationer och grupper.

Kostnader: Praktisk Solidaritet står för kostnaderna för resa, eventuella vaccinationer, försäkring, boende och mat (traktamente). Du får inte ta CSN under tiden för praktiken.

Sista ansökningsdag 10 mars!

Skicka CV och personligt brev till kajsa.varsjo@praktisksolidaritet.se. I ditt personliga brev ber vi dig besvara följande frågor: Varför vill du delta i praktikantprogrammet? Vilka tidigare erfarenheter har du av globala rättvisefrågor? Vad gör dig till en passande praktikant i Angola/Bosnien och Hercegovina/Colombia?