Tidöregeringens nedmontering av civilsamhället och folkrörelsebaserat bistånd – ett direkt hot mot demokrati och mänskliga rättigheter

Just nu pågår en attack mot dig och mig, mot folkrörelsen i Sverige. Tidöregeringen vill minska svenska frivilligorganisationers roll i biståndsarbetet. Det skulle få förödande konsekvenser för människor runtom i världen. Civilsamhället i Sverige hotas med kraftigt reducerade statliga resurser till studieförbund, folkhögskolor, kulturverksamhet och nu även folkrörelsebiståndet.

0 kommentarer
Läs mer om artikeln PRAKTIK I BOSNIEN & HERCEGOVINA
Foto: IFS-Emmaus

PRAKTIK I BOSNIEN & HERCEGOVINA

Praktik med fokus på att motverka sexuellt våld mot barn och unga. Har du ett stort intresse för barn och ungas rättigheter, projektutveckling och vill lära dig av civilsamhällets arbete för att stoppa sexuell exploatering och våld i den digitala miljön?  

0 kommentarer
Läs mer om artikeln BOSNIEN & HERCEGOVINA: Workshop om trafficking i Sarajevo
Projektledare Ajli Bahtijaragic (IFS-Emmaus) hälsar alla deltagare välkomna till workshopen. Foto: Louise Hammerud Hamilton, Praktisk Solidaritet

BOSNIEN & HERCEGOVINA: Workshop om trafficking i Sarajevo

Mellan den 30 november och 1 december var Praktisk Solidaritet i Sarajevo och deltog i en workshop tillsammans med våra samarbetsorganisationer ASTRA (Anti-Trafficking Action) och IFS-Emmaus i det EU-delegations finansierade projektet: Voice of CSO’s in Fighting Trafficking in Human Beings. (Civilsamhällesorganisationers röst i kampen mot människohandel).

0 kommentarer
Läs mer om artikeln BOSNIEN OCH HERCEGOVINA: Start för EU-finansierat projekt mot trafficking
Från vänster: Amela Efendić (IFS), Ajli Bahtijaragic (IFS), Kristina Topic (ASTRA) Mirjana Mirosavljević Bobić (ASTRA) Stanislava Linčevski (ASTRA) på skärm Esmeralda Labbart (PS) bakom kameran Louise Hammerud Hamilton (PS)

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA: Start för EU-finansierat projekt mot trafficking

Förra veckan var startskottet för det nya EU-finansierade projekt och samarbetet mellan Praktisk Solidaritet, Forum of Solidarity (IFS)-Emmaus, Bosnien Hercegovina och Anti Trafficking Action (ASTRA), Serbien.  Projektet syftar till att…

0 kommentarer