Teater, poesi och digitalt skapande driver frågor om mänskliga rättigheter

  • Inläggskategori:Colombia
Du visar för närvarande Teater, poesi och digitalt skapande driver frågor om mänskliga rättigheter
exc-656860431989d938d46dbb6b

Praktisk Solidaritet var med på MR-dagarna i Helsingborg och visade upp några av de verk som tagits fram i samband med vårt EU-finansierade informationsprojekt, Skriv Agera Reagera. Föreställningen bestod bland annat av teater, spoken word och intresseväckande panelsamtal. Efter föreställningen pratade vi med några av deltagarna om deras upplevelser av projektet och föreställningen. 

I samband med projektet Skriv Agera Reagera har novellen Förbudet tagits fram. Det är denna novell som blivit grunden till de andra deltagarnas fria tolkningar och skapande. Författaren bakom novellen, Kajsa Segle, är en av de deltagare vi pratade med efter föreställningen på MR-dagarna. Hon har aldrig tidigare uppträtt med en läsning på scen och var väldigt nervös innan. “ Det gick bättre än väntat!” tyckte hon ändå.

Särskilt spännande tyckte hon att det var att få se de andra kreatörernas tolkningar av novellen! Tolkningar som kom att bli mycket varierande och bl a tar upp frågeställningar kring hot mot mänskliga rättigheter och demokrati i form av rasism, censur av den fria konsten, oron över ens barns framtid i en inskränkt värld och kolonialismens djupa sår. Kajsa Segle berättar att hon på senaste tiden haft inspirationsbrist i sitt skrivande och att föreställningen gett henne mer skrivarlust.

Efter föreställningen hade vi även möjlighet att prata med tre av våra fyra våra digitala kreatörer, studenter från Medieinstitutet, Viktor Waara, Ronja Kumlin och Ylva Sandström. Studenterna berättar att det var roligt och underhållande att se de olika kreativa verken på scen och se olika tolkningar av novellen. Ronja berättar exempelvis att hon blev positivt överraskad av hur projektets ena poet, Anna Arvidsdotter, gjorde en intressant tolkning av relationen mellan mamman och barnet i novellen. 

Vad har de fått för reflektioner kring kreativt skapande som metod för att framföra budskap?

“Mycket handlar det om att snabbt skapa en känsla hos mottagaren”, säger Viktor som deltog i att ta fram den digitala produktionen “Dina ord är makt”.

Ronja som också ligger bakom verket håller med: “En stor fördel är att ett digitalt kreativt verk eller produktion gör frågor mer tillgängliga. Det visuella gör dessutom komplex information mer tillgängligt.” 

Ylva bidrog (tillsammans med Amelia Sunna) med en bildserie och animation som belyser samernas historia och utsatthet vad gäller inskränkningar av deras rättigheter men också deras kamp. Hon går in på att det är bra att kunna skapa en bredd av kreativa och konstnärliga uttryck när det gäller budskap om mänskliga rättigheter t ex. Olika uttryck tilltalar människor på olika sätt.

Vi frågar vad studenterna vad för tankar som har väckts hos dem och vilka reflektioner de gjort hittills. Ylva berättar att hon genom detta arbete har insett ännu mer vikten av demokrati och rätten att uttrycka sig och menar att det inte är något man ska ta för givet. “Särskilt vi i Sverige är ju väldigt privilegierade på det sättet att vi har väldigt stor möjlighet att uttrycka våra åsikter, men så är det ju inte för alla. Det tar jag med mig.”

I det efterföljande panelsamtalet fick vi inblick i på vilka sätt EU bör och har för roll i att stärka de demokratiska utrymmena för civilsamhället att stärka frågor och påverkan för mänskliga rättigheter och demokrati. Karin Landh Björk, kommunikationsledare på EU-kommissionens representation, gav exempel på hur EU-kommissionen på sistone skapat nya satsningar på demokrati, t ex genom de europeiska medborgarpanelerna och “Konferensen om Europas Framtid”. Hon menar att EU är mer demokratiskt än vad kritiker får det att framstå och berättar att EU-kommissionen under nuvarande mandatperiod jobbar med insatser för demokrati som täcker teman som barns rättigheter, HBTQI rättigheter, åtgärder mot könsrelaterat våld, rättsstatsprincipen och europeisk mediafrihetsakt mm. Hon lyfter också betydelsen av EUs utbildnings- och utbytesprogram Erasmus+ som innehåller en bredd av möjligheter för människor, inte bara för studier på universitetsnivå men även inom det icke-formella lärandet. Ett program som hon vill trycka lite extra på när det kommer till att stärka konsten som folkbildningsform och påverksansform är Kreativa Europa som bl a syftar till att stärka europeiskt samarbete inom kultur, media och konst.

I panelen hade vi också med Paul Carlsson, folkbildningsexpert som jobbat över 30 år inom folkhögskola och folkbildning i Sverige och internationellt. Folkbildning är ett sätt att få kunskap och erfarenheter utanför den traditionella skolvärlden – det kan vara i form av t ex att gå på folkhögskola eller att vara med i en studiecirkel eller studieförbund. I folkbildningen sker lärandet på många sätt genom samtal med andra, genom att låta människors erfarenheter och berättelser leda kunskapsutbytet och där alla sinnen med fördel kopplas in för att nå en djupare förståelse av saker och ting. Han vill uppmärksamma att särskilt de konstnärliga och skapande uttrycken – så som vi sett de olika tolkningarna av novellen på scen – är otroligt betydelsefulla källor till inspiration och reflektion över livsviktiga frågor om rättigheter och demokrati.

Vi på Praktisk Solidaritet är väldigt glada över de verk som våra inspirerande deltagare presenterat på MR-dagarna och välkomnar alla till att komma och diskutera och se deras verk och ännu fler på Agera-dagen på ABF-huset den 9e december! 

Text: Ajla Jakupovic och Kajsa Vårsjö