ANGOLA: Årsjubileum för projektet Esumbilo

  • Inläggskategori:Angola
Du visar för närvarande ANGOLA: Årsjubileum för projektet Esumbilo
(Utbildning i mänskliga rättigheter och friheter. Foto: ADRA)

Idag den 7 augusti firar Praktisk Solidaritet årsjubileum för det 3-åriga projektet Esumbilo –  som betyder värdighet på det lokala språket Umbundu- och leds av ADRA –Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente och finansieras av EU delegationen i Angola. Målet med projektet är att bidra till att stärka respekten och skyddet av mänskliga rättigheter och friheter i södra Angola, med fokus på att främja valdeltagande i de första planerade lokalvalen som förväntas gå av stapeln under 2022. 

Genom projektet kommer omkring 6000 människor från fyra angolanska regioner att ta del av utbildningar och andra aktiviteter för att få ökad kunskap och medvetenhet kring de grundläggande mänskliga rättigheterna och medborgerliga friheterna, såsom yttrandefrihet och rätten till information för ett aktivt deltagande i Angolas utveckling av demokratin. De som deltar i projektet är personer från gräsrotsorganisationer och jordbrukskooperativ på landsbygden och det är i synnerhet ungdomar, kvinnor och personer med funktionsvariationer som ADRA vill nå ut till, eftersom dessa grupper historiskt sett är exkluderade från demokratiska processer. 

Projektet Esumbilo genomförs i provinserna Huambo, Bié, Benguela och Cuando Cubango, med deltagande av civilsamhällesorganisationer, kvinnor, ungdomar och personer med funktionsvariationer. Dessa grupper är mycket viktiga i och med den rådande politiska miljön i Angola, som kännetecknas av att den nya regeringen har inlett sin verksamhet och skapat broar för en dialog med de olika samhällssektorerna. Detta ger enorma möjligheter att stärka kunskaperna och för respekt för de mänskliga rättigheterna, särskilt när det gäller medborgarnas grundläggande friheter. För att främja engagemang och kunskap från civilsamhället hölls mellan mars och juni i år utbildningstillfällen om projektplanering och förvaltning, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

IMG_0784
(Utbildning om projektplanering och förvaltning, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Foto: ADRA)

Esumbilo har också 15 delprojekt som består av mindre civilsamhällesorganisationer i provinserna Huambo, Benguela, Bié och Cuando Cubango. De finansieras av- och samarbetar med Esumbilo och sprider kunskap och engagemang på gräsrotsnivå. Dessa organisationer är anpassade till Esumbiloprojektet, eftersom de bygger på kvinnors, ungdomars och funktionsvarierades rättigheter.  Bilden nedan är från när organisationerna Círculo Rastafari de Benguela, Organização de Interação Comunitária och Associação Juvenil para a Solidariedade Okvangula håller föredrag för de lokala myndigheterna och offentliga institutioner i Benguela och presenterar sitt projekt: Consciência Activa (Aktiv Medvetenhet) den 6 juli. 

PHOTO-2021-07-12-12-04-54
(Círculo Rastafari de Benguela, Organização de Interação Comunitária och Associação Juvenil para a Solidariedade Okvangula, håller föredrag för de lokala myndigheterna och offentliga institutioner i Benguela den 6 juli 2021. Foto: ADRA)

Angola har en hög smittspridning av covid-19. Högst är den i huvudstaden Luanda och Luanda provinsen, som i dagsläget är stängd och munskydd är obligatoriskt på offentliga platser i hela landet (1). På landsbygden är smittspridningen lägre, men där är informationspridning desto viktigare, då befolkningen inte har tillgång till internet, radio och tv i samma utsträckning. Esumbilo-projektet har under året producerat och distribuerat 5 000 broschyrer: 2 500 om biosäkerhetsåtgärder och smittskydd mot covid-19, samt 2 500 om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Dessa har delats ut i alla områden som projektet innefattar; Huambo, Benguela, Bié och Cuando Cubango, med hjälp av Esumbilos samarbetsorganisationer. 

Kopia av IMG_0765 2
Utbildning i projektplanering och projektledning. Foto: ADRA

Esumbilo-projektet har även hållit 4 utbildningar i provinserna Huambo, Bié, Benguela och Cuando Cubango om projektplanering och projektledning. Deltagare var medlemmar från civilsamhällesorganisationer som omfattas av Esumbilo-projektet, personal från kommunala förvaltningar, studenter, poliser, universitetslärare och personal från provinsdelegationerna för rättvisa och mänskliga rättigheter från de fyra provinserna. Sammanlagt har 153 personer  deltagit. Utbildningen ledde till två viktiga rekommendationer:  

1) Dialogen mellan alla aktörer är grundläggande, eftersom den möjliggör utbyte av erfarenheter, identifiering av framgångar och misslyckanden, styrkor och svagheter.               

2) Det är viktigt att alla verkligen spelar sin roll så att vi kan bygga ett land där alla kan finna fred, rättvisa och jämlikhet mellan bröder och systrar.

ADRA har genom Esumbilo-projektet under året bl.a utbildat 70 medborgare i mänskliga rättigheter och friheter. Målet har varit att öka kunskapsnivån och kapaciteten för sociala insatser hos organisationer och civilsamhället  för att främja mänsklig värdighet. Mellan den 9 och 18 juni hölls utbildningar i provinserna Cuando Cubango, Bié och Huambo.

219730254_2984286258506793_3982231776398782094_n
(Utbildning i mänskliga rättigheter och friheter. Foto: ADRA)

Radiosändningar är också en del av projektet och har genomförts för att ge tillgång till information och debatter om kommunalvalet bland medborgarna, särskilt kvinnor, ungdomar och funktionsvarierade i kommunerna Huambo, Bailundo, Caála och Longonjo. De främsta mottagarna är medlemmar i föreningar, kooperativ-och civilsamhällesorganisationer. Syftet är att bidra till att stärka skyddet och respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Angola.

En av radions aktiviteter gäller spridningen av strategier för den lokala och administrativa decentraliseringen som sker i Angola. Under pandemin har radion även används för informationsspridning kring covid-19.  Med tanke på radions potential är målet att utvidga temat till en bredare och mer varierad publik genom radiodebatter med möjlighet för medborgare att ringa in för att diskutera de aktuella ämnena.

Radio
(Radiodebatt den 4 augusti. Foto: ADRA

Praktisk Solidaritet är glada att se alla framgångar under året och ser fram emot det kommande året med projektet Esumbilo –  med målet att öka engagemanget och kunskapen inom civilsamhället inför de första lokalvalen i landets historia!

Louise Hammerud Hamilton

Praktisk Solidaritet

 


Referenser:

  1. https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/angola/reseinformation/covid-19-l%C3%A4gesbild-och-reseinformation/
Loggor paint