Läs mer om artikeln ANGOLA: Årsjubileum för projektet Esumbilo
(Utbildning i mänskliga rättigheter och friheter. Foto: ADRA)

ANGOLA: Årsjubileum för projektet Esumbilo

Idag den 7 augusti firar Praktisk Solidaritet årsjubileum för det 3-åriga projektet Esumbilo – som betyder värdighet på det lokala språket Umbundu- och leds av ADRA –Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente och är finansierat av EU delegationen i Angola. Målet med projektet är att bidra till att stärka respekten och skyddet av mänskliga rättigheter och friheter i södra Angola, med fokus på att främja valdeltagande i de första planerade lokalvalen som förväntas gå av stapeln under 2022. Genom projektet kommer omkring 6000 människor från fyra angolanska regioner att ta del av utbildningar och andra aktiviteter för att få ökad kunskap och medvetenhet kring de grundläggande mänskliga rättigheterna och medborgerliga friheterna, såsom yttrandefrihet och rätten till information för ett aktivt deltagande i Angolas utveckling av demokratin.

0 kommentarer