Tidöregeringens nedmontering av civilsamhället och folkrörelsebaserat bistånd – ett direkt hot mot demokrati och mänskliga rättigheter

Just nu pågår en attack mot dig och mig, mot folkrörelsen i Sverige. Tidöregeringen vill minska svenska frivilligorganisationers roll i biståndsarbetet. Det skulle få förödande konsekvenser för människor runtom i världen. Civilsamhället i Sverige hotas med kraftigt reducerade statliga resurser till studieförbund, folkhögskolor, kulturverksamhet och nu även folkrörelsebiståndet.

0 kommentarer

Överleva på glädje

Min tid här i Colombia börjar att dra sig mot sitt slut, nästan fem månader som jag tillbringat i Cali i västra Colombia, har rusat förbi men lämnat mig med…

0 kommentarer
Läs mer om artikeln BOSNIEN & HERCEGOVINA: Workshop om trafficking i Sarajevo
Projektledare Ajli Bahtijaragic (IFS-Emmaus) hälsar alla deltagare välkomna till workshopen. Foto: Louise Hammerud Hamilton, Praktisk Solidaritet

BOSNIEN & HERCEGOVINA: Workshop om trafficking i Sarajevo

Mellan den 30 november och 1 december var Praktisk Solidaritet i Sarajevo och deltog i en workshop tillsammans med våra samarbetsorganisationer ASTRA (Anti-Trafficking Action) och IFS-Emmaus i det EU-delegations finansierade projektet: Voice of CSO’s in Fighting Trafficking in Human Beings. (Civilsamhällesorganisationers röst i kampen mot människohandel).

0 kommentarer
Läs mer om artikeln ANGOLA: Årsjubileum för projektet Esumbilo
(Utbildning i mänskliga rättigheter och friheter. Foto: ADRA)

ANGOLA: Årsjubileum för projektet Esumbilo

Idag den 7 augusti firar Praktisk Solidaritet årsjubileum för det 3-åriga projektet Esumbilo – som betyder värdighet på det lokala språket Umbundu- och leds av ADRA –Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente och är finansierat av EU delegationen i Angola. Målet med projektet är att bidra till att stärka respekten och skyddet av mänskliga rättigheter och friheter i södra Angola, med fokus på att främja valdeltagande i de första planerade lokalvalen som förväntas gå av stapeln under 2022. Genom projektet kommer omkring 6000 människor från fyra angolanska regioner att ta del av utbildningar och andra aktiviteter för att få ökad kunskap och medvetenhet kring de grundläggande mänskliga rättigheterna och medborgerliga friheterna, såsom yttrandefrihet och rätten till information för ett aktivt deltagande i Angolas utveckling av demokratin.

0 kommentarer