BOSNIEN & HERCEGOVINA: Workshop om trafficking i Sarajevo

Du visar för närvarande BOSNIEN & HERCEGOVINA: Workshop om trafficking i Sarajevo
Projektledare Ajli Bahtijaragic (IFS-Emmaus) hälsar alla deltagare välkomna till workshopen. Foto: Louise Hammerud Hamilton, Praktisk Solidaritet

Mellan den 30 november och 1 december var Praktisk Solidaritet i Sarajevo och deltog i en workshop tillsammans med våra samarbetsorganisationer Forum of Solidarity – Emmaus ( IFS-Emmaus), Bosnien & Hercegovina och ASTRA (Anti-Trafficking Action), Serbien i det EU-delegations finansierade projektet: Voice of CSO’s in Fighting Trafficking in Human Beings. (Civilsamhällesorganisationernas röst i kampen mot människohandel). 

Projektets mål är att främja civilsamhällesorganisationernas (CSO) roll och den betydelse de har i samhället för att säkerställa demokrati, skydda de mänskliga rättigheternas värden och friheter, med särskild tonvikt på deras roll för att stärka de mänskliga rättigheterna och kvinnors rättigheter i Bosnien & Hercegovina (BiH). 

Deltagare i workshopen med moderator: Melisa Vardo, facilitator: Jonatan Sundblad (PS) och Projektledare Ajli Bahtijaragic. Foto: Louise Hammerud Hamilton (PS)

Under workshopen deltog jurister, poliser och anställda inom CSOs från olika kantoner i BiH. Denna typ av workshop är tvärvetenskaplig och interaktiv samt bygger på diskussion som gör det möjligt för deltagare från olika områden att bekanta sig med ett visst fenomen, källorna till dessa fenomen och att identifiera hinder i  de befintliga metoderna för bekämpning. I själva övningen används hypotetiska och fiktiva scenarier som bygger på verkliga fall i BiH. Praktisk Solidaritet deltog i rollerna som facilitator (Jonatan Sundblad) och övervakare (Louise Hammerud Hamilton) under workshopen.

Deltagarna guidades genom en interaktiv övning av en facilitator och moderator och diskuterar vad som behöver göras härnäst för att lösa problemet.

Övningarna är utformade för att ge resultat i form av effektiva politiska svar och rekommendationer för att förbättra effektiviteten i nationella och lokala insatser för att bekämpa människohandel och könsrelaterat våld. Rekommendationerna ligger också till grund för färdigställandet av 14 handlingsplaner i BiH. 

 

Deltagare i workshopen med moderator: Eneid Hasanovic och facilitator: Kristina Topic (ASTRA). Foto: Louise Hammerud Hamilton (PS)

Utbildningen kommer som resultat att samla upp till 30 grupper från alla regeringsnivåer och organisationer i civilsamhället, inklusive företrädare för alla 17 nya samordningsgrupper. Samordningsteamen består av experter från polis, rättsväsende och åklagarmyndighet, experter inom socialt skydd, psykisk hälsa, statlig utbildning, arbetsinspektörer, CSOs etc. 

Som en del av projektet planeras det att genomföras totalt tre workshops om människohandel med flera grupper under projektperioden. 

Från vänster: Projektledare Ajli Bahtijaragic (IFS), Moderator Eneid Hasanovic, Moderator Melisa Vardo, Facilitator Kristina Topic (ASTRA) och Koordinator Amela Efendic (IFS). Foto: Louise Hammerud Hamilton (PS)

CSOs i BiH kommer att dra nytta av projektverksamheten i form av förbättrad intern kapacitet och organisationsstruktur. Verksamheten kommer att säkerställa hållbarhet och finansiell hållbarhet, förbättrad kapacitet att bistå och skydda offer för människohandel, våld mot kvinnor och barn samt individer som riskerar att utsättas för människohandel. Genom att identifiera och stödja viktiga CSOs för att de ska kunna engagera sig mer i åtgärder mot människohandel kommer man att kunna vidta åtgärder och ge svar till utsatta grupper, som är viktiga för identifiering, rehabilitering och återintegrering av offren. 

De slutliga mottagarna av projektet är offer för människohandel i BiH och personer som riskerar att utsättas för människohandel, särskilt kvinnor och flickor, ungdomar och ensamkommande barn. 

Praktisk Solidaritet ser vårt samarbete med IFS- Emmaus och ASTRA som otroligt viktigt där Sverige, som är ett destinationsland för många offer för människohandel, kan vara med och stötta i kampen mot trafficking både inom BiH och på internationell nivå. 

Praktisk Solidaritet vill  tacka IFS-Emmaus för ett fint mottagande i BiH. Vi vill också tacka alla deltagare, facilitatorerna: Kristina Topic & Jonatan Sundblad, moderatorerna: Melisa Vardo & Eneid Hasanovic och tolkarna: Alisa Uzunovic & Sanja Knezevic. 

Text: Louise Hammerud Hamilton för Praktisk Solidaritet.