104 organisationers uppmaning till regeringen

  • Inläggskategori:Colombia
Du visar för närvarande 104 organisationers uppmaning till regeringen

Ett effektivt bistånd kräver långsiktighet

Svensk biståndspolitik har potentialen att ta ett helhetsgrepp på global utveckling, och då är det viktigt att låta effektivitetsprinciperna och biståndets mål styra. Det är människor som lever i fattigdom och under förtryck som ska stå i fokus när biståndet utformas – ingenting annat. Tyvärr pekar mycket mot att politiska prioriteringar med andra syften får stort inflytande över biståndet framöver. Det är oroande.

I en ganska påskyndad process tar regeringen nu fram en reformagenda för biståndet. Civilsamhällesorganisationer har blivit ombedda att skicka sina inspel för ett mer effektivt och transparent bistånd, men samtidigt har vi inte fått ordentliga svar på våra frågor om var regeringen ser brister i effektivitet eller transparens i dagsläget.

I stället har biståndsminister Johan Forssell och hans statssekreterare signalerat i olika uttalanden att biståndet ska läggas om för att fokusera mer på bland annat handel och stöd till Ukraina. Givetvis ska Sverige ge ett generöst stöd till Ukraina, och handel är redan idag en del av utvecklingssamarbetet. Men dessa prioriteringar leder inte i sig till ökad effektivitet eller transparens. Om fokuset på handel innebär svenskt exportfrämjande snarare än att stötta lokalt företagande, och fokuset på Ukraina innebär sänkt stöd till andra områden snarare än ett extraordinärt stöd, så riskerar de snarare att leda till motsatsen.

Vi är 104 organisationer som är medlemmar i ForumCiv. Tillsammans samlar vi en mångfald av perspektiv och kompetens från de olika områden inom utvecklingssamarbetet som just vi är experter på. När vi kommer med inspel utgår vi från vad vi vet är en av de viktigaste ingredienserna för ett lyckat bistånd – långsiktighet.

Här följer några av våra många förslag för ett verkligt effektivt och transparent bistånd:

  1. Följ de etablerade effektivitetsprinciperna. Givarländer, civilsamhälle och lokala partners har enats om principer för effektivt utvecklingssamarbete. Dessa förordar bland annat lokalt ägarskap, transparenta och pålitliga partnerskap med civilsamhället och tydligt fokus på de mest utsatta.
  2. Ett livskraftigt civilsamhälle är en förutsättning och ett uttryck för fria, hållbara och demokratiska samhällen. Stöd genom svenska civilsamhällesorganisationer kan skapa verkliga hävstångseffekter i biståndet; en del av det utvecklingssamarbete som svenska organisationer bedriver tillsammans med lokala samarbetsorganisationer innebär också att bygga upp kapaciteten i de lokala organisationerna, för att göra dem mer självständiga.
  3. Att stödja lokalbaserad kommunikation och resultatspridning har stor potential att stärka biståndets effektivitet och transparens. Denna typ av kommunikativt arbete kan visa upp det svenska biståndets goda resultat samtidigt som det belyser de behov som finns. På så sätt samlar vi viktigt underlag för att kunna forma biståndets framtida inriktning ännu bättre.

Under våren 2023 gjorde OECD:s biståndskommitté, DAC, en uppföljning av svenskt bistånd. Där konstaterades bland annat att regeringen skulle göra gott i att ta vara på civilsamhällets insikter. DAC har dessutom genomgående framhållit svenskt bistånd som särskilt effektivt och transparent, vilket får oss att undra: är det nödvändigt att tvinga fram stora omläggningar för sakens skull?

Häri ligger vårt kanske viktigaste medskick till regeringen: ett effektivt bistånd kräver långsiktighet. Vi vill att regeringen tar vår oro och våra råd på allvar och utformar reformagendan på ett sätt som bekräftar att Sveriges bistånd även fortsättningsvis är ett av de mest effektiva.

Det finns annars en risk att svenskt bistånd tappar fokus och glömmer bort att det är människor som lever i fattigdom och under förtryck som ska stå i fokus när biståndet utformas – ingenting annat.

A Non Smoking Generation 

Acting for change

ActionAid Sweden

Adoptionscentrum

Afarvänner i Sverige

Afrikagrupperna

Afrosvenskarnas riksorganisation

Albanska Föreningars Union i Sverige

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators

Amazon Watch Sverige

Amazonasföreningen

Arkitekter Utan Gränser

Assistance sociale aux veuve et orphelins Sweden

Barnens Rätt i Samhället

Barnfonden Insamlingsstiftelse

Bishozi International Program

Björkåfrihet

BLLF Sweden – Front mot slaveri

Centerpartiets Internationella Stiftelse

Centralasiengrupperna

Children’s Home

Chinland Development & Research Society

Clowner utan Gränser

Community for Justice

Daryeel Association

Demokrati utan gränser

Fair Action

Farmaceuter utan Gränser

Fonden för mänskliga rättigheter

Friends of Kabondo

Färnebo folkhögskola

Föreningen Framtidsjorden

Föreningen för solidaritet och utvecklingsfrågor

Föreningen Palmeras Vänner

Gambiagrupperna

Green Forum

I Love Venezuela Sweden

Inclusive Business Sweden

Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen

Intacts vänner

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

IOGT-NTO Jordbro

IOGT-NTO REGNBÅGE

Jakobsbergs Folkhögskola

Jordens Vänner

Järva Demokrati och Utvecklingsförening

Kibera Children Education

Kids Future

Kultur och Fritid Föreningen

Kvinnor för fred

Latinamerika i Centrum

Latinamerikagrupperna

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Lyssnare Utan Gränser

Muslim Aid Sweden

MyRight – Empowers People with Disabilities

Nationella kommissionen för mänskliga rättigheter Chile-Sverige

O.S.T. Outgrowers Sverige-Tanzania

One-Hand

Operation 1325

Organization of Sierra Leoneans in Sweden

Palestinagrupperna i Sverige

PeaceWorks Sweden

Praktisk Solidaritet

Project Playground Fundraising Foundation

Rajo Swesom

Regnskogsföreningen

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL

Riksförbundet narkotikafritt samhälle, RNS

Rotary Doctors Sweden

RUFF Run for the future

Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation

Save Somaliland Children Organisation

Skånes horn av Afrika förening

Smart International

Somali Intellektuell Banadir Förening

Somali Society Relief Development and Advocacy

Somalia International Rehabilitation Centre

Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ

Somaliska Ungdomsnätverket i Eskilstuna

Somali-Swedish Researchers Association

SpringAid International Development, Sweden

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser

Svalorna Indien Bangladesh

Svalorna Latinamerika

Svenska Burmakommittén

Svenska FN-förbundet

Svenska Palestinakommittén

Svenska Västsaharakommittén

Svensk-Tanzaniska Föreningen

Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen

Swedish Asssociation for Economical Liberation in the Gambia

SWEDO

The Hunger Project Sverige

Togo kommittén för demokratins överlevnad

Vi-skogen

Vänsterns Internationella Forum

Waabari

Waamo Social Development Organization

War Child

World’s Children’s Prize Foundation

Yennenga Progress

Zelmerlöw & Björkman Foundation

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter