Tidöregeringens nedmontering av civilsamhället och folkrörelsebaserat bistånd – ett direkt hot mot demokrati och mänskliga rättigheter

Just nu pågår en attack mot dig och mig, mot folkrörelsen i Sverige. Tidöregeringen vill minska svenska frivilligorganisationers roll i biståndsarbetet. Det skulle få förödande konsekvenser för människor runtom i världen. Civilsamhället i Sverige hotas med kraftigt reducerade statliga resurser till studieförbund, folkhögskolor, kulturverksamhet och nu även folkrörelsebiståndet.

0 kommentarer