BOSNIEN OCH HERCEGOVINA: Start för EU-finansierat projekt mot trafficking

Du visar för närvarande BOSNIEN OCH HERCEGOVINA: Start för EU-finansierat projekt mot trafficking
Från vänster: Amela Efendić (IFS), Ajli Bahtijaragic (IFS), Kristina Topic (ASTRA) Mirjana Mirosavljević Bobić (ASTRA) Stanislava Linčevski (ASTRA) på skärm Esmeralda Labbart (PS) bakom kameran Louise Hammerud Hamilton (PS)

Förra veckan var startskottet för det nya EU-finansierade projekt och samarbetet mellan Praktisk Solidaritet, Forum of Solidarity (IFS)-Emmaus, Bosnien Hercegovina och Anti Trafficking Action (ASTRA), Serbien. 

Projektet syftar till att stärka kapaciteten hos civilsamhällesorganisationer i Bosnien och Hercegovina (BiH) för ett mer intensivt och synligt deltagande i policyutveckling och främjande och skydd av mänskliga rättigheter. Särskild tonvikt är på kvinnors skydd, mänskliga rättigheter för offer för människohandel och könsbaserat våld. Projektet har betydelse för att säkerställa demokratin, särskilt genom att stärka EU:s mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter.

Under veckan har vi träffat gamla och nya samarbetspartners. På våra möten har vi planerat detaljerna för det projekt vi nu tar oss an. 

Veckan avslutades med en presskonferens med viktiga aktörer inom bekämpandet av trafficking i BiH. Utöver representanter från IFS, ASTRA och PS deltog den statliga samordnaren för att bekämpa trafficking i Bosnien och Hercegovina, Samir Rizvo, tillsammans med den biträdande ministern över Ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar i BiH, Saliha Đuderija. Pressen var på plats för att följa konferensen vilket genererade i flera artiklar och stor spridning av projektet.

Under presskonferensen talades det bland annat om värdet av att stärka partnerskap med organisationer i det civila samhället och i utvecklingen av strategiska dokument och genomförandet av åtgärder mot människohandel. 

Förra året identifierades 70 potentiella offer för människohandel i Bosnien och Hercegovina, och 42 under de första sex månaderna i år, en ökning jämfört med föregående period, sade Samir Rizvo. Vidare påpekade han att antalet oidentifierade fall av människohandel är betydligt högre än det identifierade och att det oftast handlar om sexuellt utnyttjande. 

Från vänster: Samir Rizvo, biträdande minister för säkerhet i Bosnien och Hercegovina, Amela Efendić, koordinator för IFS - Emmaus, Mirjana Mirosavljević Bobić, samordnare - ASTRA och Louise Hammerud Hamilton, Projekthandläggare Praktisk Solidaritet (Bild IFS)

Det talades också om projektets betydelse och om hur undertryckande av könsbaserat våld är viktigt för att förhindra mottaglighet för människohandel och vikten av ett gränsöverskridande projekt betonades. 

Samordnaren för operativa angelägenheter för organisationen ASTRA från Serbien, Mirjana Mirosavljević Bobić, betonade att internationellt och gränsöverskridande samarbete är avgörande för ett effektivt bistånd till offer för människohandel: 

“Jag hoppas att vi genom ömsesidigt utbyte, om vi lyckas hitta en lösning i minst ett av länderna i regionen, kommer att kunna tillämpa samma lösning i andra länder”, säger Bobić. 

Projekthandläggare Louise Hammerud Hamilton som representerade Praktisk Solidaritet, uttryckte sin stolthet över att vår organisation är en integrerad del av detta projekt och att vi ser fram emot samarbetet och att lära av varandra: 

“Människohandel är ett transnationellt problem som inte känner några gränser. Vi anser att det finns ett gemensamt ansvar för alla aktörer, eftersom alla måste arbeta tillsammans för att förebygga men också öka medvetenheten om detta fenomen” – Louise Hammerud Hamilton.

Medborgarrättigheter i BiH är idag allvarligt hämmade för både medborgare och civilsamhällesorganisationer i det politiskt och administrativt komplexa Bosnien och Hercegovina. Landet är långt ifrån att vara en demokratisk stat och civilsamhällesorganisationerna anses inte vara viktiga aktörer för förändring. 

De civila samhällsorganisationernas roll är undervärderad och begränsad. Frågan om sexuella övergrepp förminskas och hamnar i skymundan för krigsbrott, narkotikahandel och annat. Offren för sexuella övergrepp stigmatiseras och deras tillgång till grundläggande rättigheter kränks kontinuerligt. Situationen har förvärrats sedan 2017 i och med de intensiva migrationsströmmarna till Bosnien och Hercegovina, där kvinnor, flickor och andra barn utsätts för människohandel under sin vistelse eller i transit till Västeuropa.

Projektet är grundat i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och andra internationella och europeiska rättsliga instrument. Som underlag för projektet finns också GRETA-rapporten, EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati och European Instrument for Democracy and Human Rights.

Projektets målsättning är att bidra till en kapabel, effektiv, öppen och ansvarsfull civilrättsrörelse där civilrättsorganisationer ska vara en del av den sociala utvecklingen på området kvinnors rättigheter, och ha en avgörande roll för utveckling. Projektet ska bidra direkt till att uppnå de specifika målen:

  • att offentliga institutioner erkänner betydelsen av civilsamhället för att förbättra god samhällsstyrning, 
  • att stärka civilrättsorganisationers kapacitet att kommunicera resultaten av sin verksamhet till allmänheten och att öka kunskaperna i att övervaka och utvärdera resultat och effekter av sitt arbete, 
  • och att insamlingsverksamheten hos organisationerna är förankrade i organisationens huvuduppdrag för att främja hållbarhet. 
Från vänster: Stanislava Linčevski (ASTRA) och Amela Efendić (IFS) (Bild IFS)

Våra partnerorganisationer har lång erfarenhet av att arbeta för kvinnors rättigheter. Vi ska tillsammans med dem och med hjälp av finansiering från EU arbeta för att stärka gräsrotsrörelser som arbetar mot trafficking i landet. Projektet ska främja tolerans, solidaritet och ömsesidig respekt i samhället, stärka demokratin och social rättvisa såväl som respekten för de mänskliga rättigheterna. Aktiviteterna kommer bland annat bestå av utbildning, informationskampanjer och verksamheter som stärker partnerskapen mellan lokala myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Målet är att se till att de mänskliga rättigheterna och EU:s värderingar skyddas.

Praktisk Solidaritet har lång erfarenhet av att stötta gräsrotsrörelser och menar att civilrättssamhället är en nyckel för att nå förändring. Vi har valt att gå in i detta samarbete för att bidra med våra kunskaper inom resultatbaserad projekthantering och rättighetsbaserat arbete. Vi vill bidra till ett hållbart arbete i kampen mot trafficking genom att stötta lokala gräsrotsrörelser på plats. Vi har också som mål att lära oss så mycket vi bara kan från våra samarbetspartners kunskaper och erfarenhet av kvinnors rättigheter i Balkan och framförallt BiH. Med detta siktar vi på att påverka allmänheten, statliga instanser och civilsamhället i Sverige och internationellt.

Text: Esmeralda Labbart för Praktisk Solidaritet.