“Alla människor bär på en unik historia och en kraftfull röst inom sig.”

  • Inläggskategori:Colombia
Du visar för närvarande “Alla människor bär på en unik historia och en kraftfull röst inom sig.”
exc-659c05a0ac31ac080ea0dd75

Vi frågar Alexander Zadruzny, poet och samhällsprofil, om hans tankar och tips kring poesins och ordens kraft för att bidra till samhällsförändring. Hur gör man för att genom sina ord och sitt kreativa skrivande gå från att ”bara skapa” till att faktiskt nå ut till människor, för att bidra till förändringar i attityder, tankemönster och strukturer?

Alexander:

”Poesi utgör ett kraftfullt verktyg som möjliggör för människor att förmedla sina innersta tankar och känslor, formade av individuella perspektiv och livserfarenheter.

I denna kontext innehar ordets kraft förmågan att väcka lärorika och förändringsorienterade attityder. Detta fungerar ofta genom att lyssnaren eller läsaren finner gemensamma nämnare i poesin som speglar deras egna liv, vilket skapar en igenkänningsfaktor. En främmande poet lyckas då sätta ord på känslor som man själv tidigare inte kunnat definiera.

Även om denna igenkänningsfaktor inte alltid är närvarande, kan poesi ändå fungera som en källa till nya insikter om livet. Genom att utforska orättvisor och samhällsproblem ur ett personligt och sårbart perspektiv, där poesin balanseras mellan individuella erfarenheter och en bredare samhällsrelevans, skapas möjligheten att dela med sig av en berättelse som allmänheten kan relatera till och påverkas av.

Man kan på så sätt bidra och uppmana till faktisk förändring genom konstens kraft. Varje ord och varje dikt har inte nödvändigtvis som syfte att förstås av alla. Det är viktigt att definiera den avsedda publiken samtidigt som man värnar om det unika i den egna poesin.

Alla människor bär på en helt unik historia och en kraftfull röst inom sig. Det är viktigt att komma ihåg faktumet att ingen någonsin kan beröva dig den rösten, men samtidigt är det ditt eget ansvar att våga låta ordens kraft inom dig få komma till tals. Våga göra din röst hörd.”

Text: Alexander Zadruzny

Foto: Saba Tadele