Teater Agrell är en göteborgsbaserad, fri teatergrupp och ideell kulturförening som har antagit utmaningen att tolka och på sitt egna vis gestalta den vinnande novellen Förbudet.

Teater

Om Teater Agrell

Teater Agrell är en fri teatergrupp och ideell kulturförening som bedriver samhällskritisk scenkonst med en feministisk och queer värdegrund. Med teatern som verktyg lyfter de frågor för att göra minoritetsgruppers röster hörda genom inkludering och representation på dagens teaterscener. Deras målgrupp är främst unga, kvinnor, ickebinära och queera, vilka historien och dagens samhälle misslyckas med att ge utrymme i de offentliga rummen. Teater Agrell strävar efter att genom samhällskritisk och normbrytande performance-konst vara en motkraft för att uppnå förändring och ett inkluderande och rättvist samhälle. De skapar föreställningar, kulturpolitiska samtal och att sprida kunskap om Alfhild Agrell.

Se ett utdrag ur gruppens framförande av pjäsen “Förbudet” här i projektvideon.

Varför heter vi Teater Agrell?

Namnet Teater Agrell har de tagit från författaren och dramatikern Alfhild Agrell som de lärde känna under Teaterstudierna på Göteborgs Universitet. Många av dem hade då aldrig hört talas om varken hennes namn eller verk trots att hon under sin tid var en av de största dramatikerna i Sverige. Som många andra framgångsrika kvinnor genom historien nästintill raderades Agrell och hennes verk från teaterscenerna efter hennes död, till fördel för andra manliga dramatiker. Teater Agrell vill väcka Alfhild Agrell till liv och bära hennes namn och anda genom våra pjäser. Deras texter berättar vi om henne, spelar hennes dialoger – jämför och diskuterar. De vill kämpa för henne och alla andra som stridit innan oss för att kvinnor och HBTQ+ personer i historien ska vara självklara.

Bild som föreställer en polaroidbild av den Göteborgsbaserade teatergruppen Teater Agrell. Alla medlemmar är samlade på bilden, med deras logga placerad i mitten.