PRAKTIK I ANGOLA

  • Inläggskategori:Angola
Du visar för närvarande PRAKTIK I ANGOLA
Foto: ADRA

Praktik med fokus på demokrati och matsuveränitet i Angola

Har du ett stort intresse för matsuveränitet, jämställdhet och demokrati och vill få praktisk erfarenhet av utvecklingssamarbete? Kan du dessutom portugisiska eller spanska?

Då Praktikantprogrammet upphört har vi för tillfället inga praktikplatser att förmedla. Nedan kan du ändå läsa om hur praktikplatserna såg ut och vilka profiler som vi sökte! 

Praktisk Solidaritet förmedlade under 2022 och 2023praktikanter till vår angolanska samarbetsorganisation Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA). ADRA är en gräsrotsorganisation som tillsammans med jordbrukare och föreningar försöker att hitta lösningar på olika landsbygdsrelaterade problem, genom att bistå med råd och kunskap men även genom att agera som ett forum där olika föreningar kan kommunicera erfarenheter och idéer. ADRA har sedan bildandet 1990 drivit många utvecklingsprojekt inom teman som jämställdhet och kvinnors inflytande, landrättigheter, demokratisering och lokala utvecklingsprocesser. 

Profil for praktiken: Ett starkt intresse för globala frågor, hållbarhet, jämställdhet och demokrati och som pratar spanska eller portugisiska på mellannivå. Vi ser gärna att du har någon form av utbildning inom statsvetenskap, hållbart jordbruk, produktion och konsumtion, socialt arbete eller juridik. För att passa som praktikant i Angola bör du även vara kommunikativ, nyfiken, flexibel och gärna ha specifika kunskaper om matsuveränitet, demokratiprocesser, jämställdhet och/eller vattenrättigheter.    

Som praktikant kommer du att få erfarenhet av hur det är att arbeta med en viktig aktör inom civilsamhället, lära dig om vattenrättigheter och demokratiprocesser på gräsrotsnivå. Praktisk Solidaritet har som målsättning att du som praktikant lär dig reflektera över dina egna värderingar och egen roll i ett globalt perspektiv liksom att få kompetenser inom internationella utvecklingssamarbeten.

Om praktikantprogrammet

  • Du som har fyllt 21 år
  • Du som har ett stort intresse för global rättvisa, mänskliga rättigheter och vill få nya perspektiv
  • Du som har kunskaper i spanska, portugisiska, engelska eller bosniska/serbiska  
  • Du som tidigare inte har deltagit i praktikantprogrammet

Februari 2023 – Juli 2023 (förberedelsekurs i januari 2023)

Deltagande i programmet startar med en förberedelsekurs på ca 4 dagar på Färnebo folkhögskola eller Praktisk Solidaritets kontor i Stockholm. Utfärd till landet sker i mitten av februari och hemfärd i juli/augusti.

Praktisk Solidaritet står för kostnaderna för resa, eventuella vaccinationer, försäkring, boende och mat (traktamente). Du får inte ta CSN under tiden för praktiken. 

Med anledning av covid kan du behöva visa vaccinationspass och/eller negativt PCR-test för att kunna resa. 

Skicka CV och personligt brev på engelska (Bosnien&Hercegovina), spanska (Colombia) eller portugisiska (Angola) till: kajsa.varsjo@praktisksolidaritet.se.

I ämnesraden skriv det land du vill genomföra din praktik i, t. ex. “Praktik Colombia”.

I ditt personliga brev ber vi dig besvara följande frågor: 

  • Varför vill du delta i praktikantprogrammet? 
  • Vilka tidigare erfarenheter har du av globala rättvisefrågor? 
  • Vad gör dig till en passande praktikant i Angola/Bosnien och Hercegovina/Colombia?

I Sverige genomför praktikanterna sedan ett informationsarbete under ca tre veckor hos olika organisationer, PS medlemsbutiker och andra grupper såsom studentkårer och andra föreningar. 

10 PHOTO-2020-10-16-11-03-30