Tidöregeringens nedmontering av civilsamhället och folkrörelsebaserat bistånd – ett direkt hot mot demokrati och mänskliga rättigheter

Just nu pågår en attack mot dig och mig, mot folkrörelsen i Sverige. Tidöregeringen vill minska svenska frivilligorganisationers roll i biståndsarbetet. Det skulle få förödande konsekvenser för människor runtom i världen. Civilsamhället i Sverige hotas med kraftigt reducerade statliga resurser till studieförbund, folkhögskolor, kulturverksamhet och nu även folkrörelsebiståndet.

0 kommentarer

Överleva på glädje

Min tid här i Colombia börjar att dra sig mot sitt slut, nästan fem månader som jag tillbringat i Cali i västra Colombia, har rusat förbi men lämnat mig med…

0 kommentarer
Läs mer om artikeln COLOMBIA: En politisk feministisk skola som förändrar
Demonstration 8 mars 2020. Foto: Casa Fractal

COLOMBIA: En politisk feministisk skola som förändrar

Under 2020 deltog över sextio personer i det som kallas den Politiska Feministiska Skolan, som syftar till att stärka sociala organisationer och människorättsförsvarare att bli starkare aktörer för varaktig fred i Colombia. Skolan är unik i sitt slag och drivs av organisationen Corporación para el Desarrollo Regional (CDR), med stöd av Praktisk Solidaritet (finansierat genom ForumCiv). Kurserna behandlar teman som feministisk psykologi, intersektionalitet, jämställdhet, våld, sexualitet, identitet, genus och mänskliga rättigheter. De är till stor del uppbyggda av praktiska moment, som hur en skapar audiovisuellt material och hur man kan använda konsten som verktyg för att synliggöra de individuella och kollektiva minnen som bärs av kvinnor, ursprungsfolk och HBTQI+ personer, för att skapa nya konstruktioner av Colombias historia.

0 kommentarer