Flickor i Cali höjer sina röster för barnens rättigheter

  • Inläggskategori:Colombia
Du visar för närvarande Flickor i Cali höjer sina röster för barnens rättigheter

Flickor i Cali höjer sina röster för barnens rättigheter

Det är brinnande aktuellt och oerhört viktigt att människor redan tidigt i livet får möjlighet att forma ett kritiskt tänkande och ifrågasättande av sin omvärld, att våga göra uppror mot förtryck och kräva frihet för att bygga den värld som de drömmer om.

Genom Praktisk Solidaritets samarbete med colombianska Corporación para el Desarrollo Regional, implementeras sedan 2017 en feministisk Politisk Skola för MR-försvarare i staden Cali.

Efter flera år av ett lyckat arbete med att positionera den feministiska aktivismen som en viktig del av civilsamhällets mobilisering för fred och jämställdhet, beslutade vi oss för att även satsa på att stödja projektteamets önskan om att bilda en feministisk Politisk Skola för flickor 7–11 år.

Under fem månader har ett gäng flickor och deras familjer fått ta del av en inspirerande och lärorik kurs där barnens perspektiv står i fokus. Genom lek, färg, musik och gemenskap har deltagarna fått reflektera kring strukturer och normer som begränsar flickors liv, samt fått praktiska verktyg för att vara delaktiga i att skapa förändring.

Den 10 september arrangerade Politiska Skolan för flickor ett demonstrationståg för att uppmärksamma barnens rätt till ett liv fritt från våld, samt uppmana kommunen till fler satsningar på förebyggande insatser.

Aktiviteten ägde rum i kommun 10, en av Calis stadsdelar med ett högt antal anmälningar om sexuella trakasserier på skolor och utbildningsinstitutioner. Stadsparken som kvinnor från kommun 10 har döpt om till Parque de las Niñas y las Mujeres, alltså flickorna och kvinnornas park, fylldes med sång, dans och affischer.

Flickorna tillsammans med vårdnadshavare och familjer höjde sina röster för en värdig barndom och hoppingivande framtidsutsikter.

Vi varmt rekommenderar att ta en titt på Politiska Skolans hemsida, och upptäcka CDR projekt med feministisk fokus.

 Text och bilder: Politiska Skolans kommunikationsteam

Översättning: Teresa Allendes, Praktisk Solidaritet

Hur du kan engagera dig

Bidra till en bättre miljö och stötta biståndsarbetet – Skänk kläder och prylar till någon av våra medlemsorganisationer
Utbilda dig inom globala frågor, rättvisa och förändring – Gå en kurs på Färnebo Folkhögskola

Dela med ditt nätverk

Dela denna sida genom att klicka på en av ikonerna