Budskap om solidaritet, rädsla och röstens makt

  • Inläggskategori:Colombia
Du visar för närvarande Budskap om solidaritet, rädsla och röstens makt
exc-65782c62726dad4b9c8695b8

Den 9 dec 2023 intogs Agera-scenen av poeter, en teatergrupp, digitala verk och musiker. Deras verk tjänade som exempel på hur scenkonst och kreativitet kan bidra till att väcka frågeställningar om mänskliga rättigheter och demokrati i ett Sverige och Europa där dessa kärnvärden inte kan tas för givna.

I Sverige, som i övriga Europa sveper sedan flera år starka antidemokratiska vindar som bidrar till att inskränka mänskliga rättigheter och demokratiska grundvärden. Som t ex vill tysta och censurera civilsamhällesorganisationer, människorättsaktivister och journalister. Lagar har instiftats i flera EU-länder som är direkt människorättskränkande gentemot grupper såsom kvinnor, hbtqi personer och migranter t ex.

Det finns förstås motstånd, folkrörelser och organisering i civilsamhället, i Sverige och Europa som är högst aktiva på olika sätt i kampen att upprätthålla demokrati och mänskliga rättigheter. Som ständigt påminner oss om att demokrati inte kan tas för given, men är något vi ständigt behöver arbeta för att försvara och utveckla.

På Agera-dagen som anordnades i samarbete med ABF Stockholm ville vi öppna upp ett demokratiskt och konstnärligt utrymme för människor att inspireras, mötas och framföra sina budskap. Både våra projektdeltagare och allmänheten deltog på scen och i utställningen!

Konst som aktivism

 Våra projektdeltagare* har under projektets gång visat på hur konst och aktivism – artivism – kan användas för att belysa teman som rättvisa, förtryck och yttrandefrihet. I förlängningen kan det öka medvetenheten hos allmänheten och skapa samhällsengagemang.

En av projektdeltagarna uttryckte att om man så bara genom sitt framförande (poesi eller annat) kan så ett frö till engagemang och ifrågasättande av ojämlika maktstrukturer så är det ett viktigt steg på vägen till att skapa förändring i samhället.

Hur skiljer sig då artivism från andra sätt att påverka och sprida budskap? Kreativa former av aktivism har en särskild förmåga att väcka känslor och mobilisera människor. Metoden öppnar också upp för olika sätt att uttrycka sig och förmedla budskap vilket kan ge en plattform för de röster som annars inte hörs, samtidigt som information kan bli mer begripligt genom till exempel visuella budskap. Artivism kan också handla om att helt enkelt tänka utanför boxen för att uppnå samhällsförändring och uppmärksamma förtryck i en komplex värld som är i ständig förändring.

Föreställningen som visades under Agera-dagen tog avstamp i novellen Förbudet (av Kajsa Segle), en berättelse om hur demokrati och mänskliga rättigheter monteras ner och där människor dansar efter auktoritetens pipa. Normalisering, accepterande och icke-ifrågasättande är några ord som är ledande ord för våra konstutövares bidrag och verk.  

Poeterna Anna och Alexander har i detta projekt tolkat novellen och lyft reflektioner om hur utanförskap, rasism och hotet mot det fria konstnärliga uttrycket ruckar på våra föreställningar om demokrati och mänskliga rättigheter. Genom vår teatergrupp Teater Agrell kastas vi in i människans behov av samhörighet och vad det kan leda till. Våra digitala kreatörer lyfter starka budskap om censur men också om motstånd och kamp och drar paralleller till det koloniala förtrycket av samerna.

Öppen scen med blandade röster

Efter föreställningen öppnade vi upp för Öppen scen! Vi fick glädjen att ta del av poesi och egenkomponerad musik av bl a Ludvig Häger och Praktisk solidaritets egna Clara Viklund Bornhauser.

Även om det här projektet Skriv Agera Reagera rent formellt begränsas till att prata om värderingsfrågor och demokratiska utmaningar i Europa är det förstås oundvikligt att inte koppla till dagens brott mot mänskligheten som sker i “övriga världen”, inte minst i Gaza där det i skrivande stund sker fruktansvärda och hänsynslösa övergrepp mot och dödande av civila. EU, Sverige och omvärlden kan inte frikopplas från ansvar för det som händer och som föranlett det som händer i Palestina och Israel just nu.

Under öppen scen fanns flera inslag som belyste och ifrågasatte huruvida mänskliga rättigheter är något värda överhuvudtaget i vår samtid och hur omvärldens avsaknad av handlingskraft för att förhindra folkmord (åter igen) blir ytterligare en skamfläck på den historiska kartan. På öppen scen synliggjordes ett poetiskt verk av egyptiskfödde Eslam Gaber, som sedan länge följt palestiniers öden under Israels ockupation och ständiga övergrepp.  

Scenen gästades även av tre ytterligare spontan-poeter däribland Irina Bagley som är representant för föreningen Kvinnor utan adress som jobbar mot hemlöshet och bostadsotrygghet. Hennes sång ”Sverige” hyllar det vackra i ett Sverige så som det borde vara, där mänskliga rättigheter måste gälla även de mest utsatta och där FN-målet om “Ingen Fattigdom” måste tas på allvar.

Under Agera-dagen bjöds det också utställning med bl a digitala produktioner som skapats av studenter från Medieinstitutet i Stockholm.

Tävlingsfrågan vi hade var ”Hur många miljoner människor befann sig på flykt i juni 2023”? Svaret var 110 miljoner människor och vi har skickat Zita-biopresentkort till vinnaren!

Missade ni föreställningarna? Inom kort lägger vi upp en kort film om Skriv Agera Reagera där ni får en komprimerad bild av projektet och deltagarnas framträdanden.

Ni kan också se delar av verken på hemsidan skrivagerareagera.eu

* Våra direkta projektdeltagare består av en författare, två poeter, en teatergrupp och fyra kreatörer inom digital animation.

Text: Kajsa Vårsjö och Clara Viklund Bornhauser

Bild skapad av: Belinda Åström, Medieinstitutet, 2023