“Mänskliga rättigheter – inte bara för dom som skriker högst.”

  • Inläggskategori:Colombia
Du visar för närvarande “Mänskliga rättigheter – inte bara för dom som skriker högst.”
exc-651a734aab495f3b311fdabb

“Det enda som krävs för ondskan att vinna är att de goda inte säger något.
Om inte du använder din röst,
Kommer andra att använda din tystnad.”

Så inleds Alexander Zadruznys dikt om morgondagens hotande diktatur och om hur vi inte kan prata om att värna mänskliga rättigheter och samtidigt sparka nedåt. 

Alexander – poeten, läkarstudenten, aktivisten – kärt barn har många namn. Han är en av våra poeter som genom sin poesi fritt kommer att tolka projektets specialframtagna novell Förbudet, av Kajsa Segle. 

Alexander gör sin nionde termin som läkarstudent men har många järn i elden. Han varvar läkarstudierna med att vara vice ordförande i organisationen Kollektiv Sorg som jobbar för att lyfta frågan om det beväpnade våldet i Sverige. Organisationen skapar bl a utrymmen för människor att uttrycka sig genom konst som ett sätt att läka trauman och bearbeta tragiska händelser så som när anhöriga och vänner mördas i gängvåld. 

Med poesi som ett kraftfullt verktyg beskriver och belyser Alexander samhällsproblem från ett strukturellt såväl som individuellt perspektiv. Hur morden på barn och unga inte bara är en tragedi för familjer utan drabbar hela samhället. Och framförallt, hur utanförskap, rasism, barnfattigdom och avhumaniserande politik har skapat en grogrund för det våld vi ser idag. 

“Det gick ganska snabbt att ta fram den här dikten eftersom det fanns många intressanta aspekter att ta upp från novellen. Det finns en hel del att koppla till aktuella teman idag. Många tankar bollades med andra. Jag har t ex vänner som är insatta i kvinnors rättigheter i Frankrike, t ex när det handlar om abaya-förbudet där*. 

Jag har också en vän som sökt uppehållstillstånd i snart 15 år, trots att han har hela sin familj här som har uppehållstillstånd. Idag väntar han på beslut om att få ett uppehållstillstånd, men vid tidigare avslag på sin ansökan förblir man papperslös under fem år innan man får ansöka på nytt. Som papperslös har han inte rätt till samma möjlighet till vård, arbete eller liknande.

Jag har frågat honom om hans historia, rädslor och tankar. Det har jag sedan integrerat i min text och även om det bara är få meningar så blir det väldigt personligt för mig. 

Om man tänker på mänskliga rättigheter och den demokratiska rätten att få göra sin röst hörd så har min kompis inte möjlighet att göra sin röst hörd med risk för att bli utvisad.”

“Här blir vi också en typ av dörröppnare och det blir delvis vårt ansvar att lyfta de här frågorna när vi demonstrerar, eller när vi står upp för att inte ange papperslösa vare sig det är sjukvårdspersonal eller skolpersonal. Där tycker jag att vi alla har ett ansvar, att vi står upp för de som inte har möjlighet.”

Vad kan du i nuläget säga om texten? 

“Första delen av dikten utgår från vem jag är och varför jag uttalar mig i dessa frågor. I den andra delen går jag över till att beskriva många av de orättvisor vi ser idag, många av de problemen som jag kan relatera till i novellen. Men jag vill också bredda perspektivet. Att det finns fler sidor av myntet. Som när vi t ex pratar om att öppna upp våra hem för flyktingar och migranter. Självklart öppnar vi dörrarna för folket i Ukraina men vi borde ha samma energi för folket i Palestina t ex och prata om deras orättvisor. 

I Sverige kan vi prata om hur vi gör så mycket bra förebyggande arbete för att skapa rättvisa osv – och det gör vi till viss del! – men jag vill gärna bredda sättet som vi pratar om demokratiska frågor och skulle vilja att vi pratar mer om de som är mest utsatta i vårt samhälle, de människor vi ofta glömmer på vägen när vi endast skrapar på ytan och belyser vissa människors rättigheter. Vi måste se till att förespråka allas röster i kampen för mänskliga rättigheter och inte endast de som skriker högst.” 


Genom projektet Skriv Agera Reagera kommer Praktisk Solidaritet att få ynnesten att sprida Alexanders spoken word-verk när den blir klar. Han kommer också att uppträda med sin poesi på Agera-dagen den 9 december i ABF-huset i Stockholm. Missa inte det! 


Text: Kajsa Vårsjö

Bilder: Alexander Zadruzny (privata bilder) och Kajsa Vårsjö (Praktisk Solidaritet)