Skriv Agera Reagera

Skriv Agera Reageras logotyp. Föreställer en kvinna som håller i en krita. Färgerna grön, lila och gul.

Är ett informationsprojekt som ska bidra till reflektion och frågeställningar kring demokrati och mänskliga rättigheter men också till att skapa utrymmen för kreativa metoder att framföra budskap.

Varför?

Demokratin, yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna utmanas idag av främlingsfientliga och antidemokratiska rörelser i Sverige och Europa. Flera länder i Europa bygger en politik och en samhällsstyrning som utesluter och straffar vissa människor från att delta eller existera på samma villkor som resten av befolkningen. Inom Europeiska Unionen ska demokrati och mänskliga fri- och rättigheter vara grundstenen i EU-medlemskap.

Men vad händer när principerna börjar att svikta och hoten ökar mot exempelvis rätten att uttrycka sig fritt, göra legala aborter, få gifta sig med eller älska vem man vill?

Vilken roll kan eller måste civilsamhället och konsten ta för att värna rättigheterna?

En bild på en äng med maskrosor. Bild kopplad till handlingen för Skriv Agera Reageras vinnarnovell förbudet.

Novell

Bild som föreställer en polaroidbild av den Göteborgsbaserade teatergruppen Teater Agrell. Alla medlemmar är samlade på bilden, med deras logga placerad i mitten.

Teater

Bild med två porträtt av poeterna Anna Arvidsdotter och Alexander Zadruzny. Som båda skrivit poesi som reflekterar över mänskliga rättigheter inom EU.

Poesi

Bilden föreställer en illustration av ett barn som sitter med ryggen vänd mot oss, framför ett skrivbord och en skärm. Man kan se ett landskap av en by utanför fönstret.

Digitala Produktioner