Vad är Skriv Agera Reagera?

Projektet Skriv Agera Reageras logotyp. Föreställer en kvinna i en turkos cirkel som håller i en lila krita.

 

Skriv Agera Reagera är ett informationsprojekt som ska bidra till reflektion och frågeställningar kring demokrati och mänskliga rättigheter men också till att skapa utrymmen för kreativa metoder att framföra budskap. De deltagande konstutövarna i projektet baserar sina verk på en nyskapad novelltext som genom prosa belyser aspekter av demokratiska värden. 

Projektet låter kreativa och scenkonstnärliga metoder ta plats för att lyfta perspektiv på demokrati och mänskliga rättigheter i en europeisk kontext. Genom teater, poesi, digital animering skapas reflektioner kring fri- och rättigheter och vikten av folkbildning och kreativa former för att delta och engagera sig för förändring och att skydda våra rättigheter. Projektet är finansierat genom EU-kommissionens representation i Sverige och håller på fram till februari 2024.

 

SKRIV

Unga, oetablerade författare skriver prosa om mänskliga rättigheter och demokrati. Vinnaren av novelltävlingen utses av en jury bestående av profiler från människorättsorganisationer och kultur- och litteraturvärlden. De som bidrar med texterna är mellan 18-35 år. Tävlingen startade i april och avslutades i juni 2023.

 

AGERA

Den vinnande novellen tolkas av våra deltagare som är aktiva inom teater, posei/spoken word och digital animering. Deras tolkningar framfördes vid MR-dagarna i Helsingborg 24 november 2023 och på Ageradagen i ABF-huset den 9 december. Verken finns även tillgängliga här på projektets hemsida.

 

REAGERA

När de deltagande grupperna skapar sina verk och framför dem i olika forum kommer vi att ordna seminarium, digitala omröstningar och annat diskussionsforum för allmänheten. Konstformerna och deras verk görs tillgängliga här på projektets hemsida liksom annat video-material, intervjuer, texter och annat som skapas inom projektet.

 

 

Vilka ligger bakom
projektet?

Praktisk Solidaritet är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation med en vision om en solidarisk och hållbar värld. Tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer världen över arbetar vi för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld.

Detta gör vi genom att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer världen över. Vi har samarbetsorganisationer i bl a Angola, Colombia, Bosnien och Hercegovina som driver utvecklingsprojekt med fokus på jämställdhet och feminism, mänskliga rättigheter, social organisering och att motverka våld mot barn och unga. Vi stödjer även ett fritt Västsahara. Våra medlemsföreningar är Emmpatus Åkvarn, Emmpatus Fredriksdal, Gävle Biståndsgrupp och Brödet och Fiskarna.

Kontakt

Kontakta oss som jobbar med projektet:

Projektledare Kajsa Vårsjö
kajsa.varsjo@praktisksolidaritet.se
(+46) 0733129130

Projekthandläggare Clara Viklund Bornhauser
clara.viklund@praktisksolidaritet.se
(+46) 0704836072

 

Praktisk Solidaritets logotyp. Ett P och ett S i en sol.