Bildgalleri

Här kan du utforska olika verk: digitala produktioner, illustrationer, animerade kampanjer och andra konstverk som alla förmedlar sin egen tolkning av Skriv Agera Reageras vinnarnovell “Förbudet”. Här finns också andra inspirerande verk som allmänheten har skickat in till oss!

 

We are still here

Verk skapat av Amelia Sunna och Ylva Sandström

Kreatörerna har tagit fram foton och en digital sekvens som ger hänvisningar till kopplingen mellan kolonialt förtryck och mänskliga rättigheter. Fokus ligger på urfolks rättigheter, i synnerhet samernas rättigheter. We Are Still Here är ett foto-filmprojekt baserat på konflikten mellan Europas urbefolkning och svenska staten. Samer har genom historien blivit diskriminerade och fråntagna sina rättigheter och tillgången till sin mark, skolgång, livnäring, kultur och till och med kroppar. We Are Still Here är en påminnelse om att det samiska folket till högsta grad existerar än idag och att de, som Europas enda urbefolkning, ska ha rätt att påverka de demokratiska frågor som berör deras överlevnad och välbefinnande. 

Fotona som ligger till grund för produktionen är tagna i Stockholms tunnelbana (Solna station) för att framhäva kontrasten mellan det traditionella och det moderna. Konsten på väggarna är en politisk skildring av den moderna människans relation till naturen. Det gröna symboliserar skogen och det röda en solnedgång, som mött av den metropoliska miljön representerar hur man avverkar skog, exploaterar marker och avfolkar landsbygden för att utnyttja naturens resurser och bygga nytt. Den gula solen som finns avtecknad på väggarna går att koppla både till den samiska flaggan och färgen gul som är huvudtema i novellen Förbudet.

Låt dig inte tystas

Verk skapat av Ronja Kumlin och Viktor Waara

I novellen Förbudet instiftas ett förbud mot färgen gul och allt som det associeras med. För kreatörerna Viktor och Ronja förs tankarna till den grova censurering som sker i demokratiskt förtryckta samhällen. Filmen är en uppmaning om att använda sin röst i det demokratiska utrymmet och inte låta sig tystas i sitt ifrågasättande av orättvisor.

Rebellbrodöserna – ekofeministisk artivism

Flera verk skapade av Carmen Blanco Valer, Turid Vallgårda, Mia Hedberg och Elsa Johannesson

Kreatörerna använder broderi och textilkonst för att förmedla reflektioner kring samhället, demokrati, klimat- art- och miljökris, utifrån en ekofeministisk grund. Verken lyfter kvinnohistoria, kvinnliga miljörättskämpar och vikten av vänner som ett socialt skyddsnät när samhället sviker. Se alla verken och beskrivningarna här! 

Skydda dina solklara rättigheter

Verk skapat av Amanda Ferm

I novellen Förbudet fångades kreatören Amanda Ferm av hur den gula färgen förbjuds i allt från kläder och möbler till maskrosor och apelsiner. Skulle den fiktiva staten även kunna förbjuda självaste solen? 

Solen som representerar här grundläggande rättigheter såsom exempelvis rätten till att älska vem en vill, rätt till sjukvård, rätt till sin egen kropp. Solklara rättigheter för de flesta men som runt om i världen ses som brottsligt och i vissa fall belagt med dödsstraff. 

STOPPA kvinnlig könsstympning!

Verk skapat av Kimzonite (@kimzonite på instagram)

Könsstympning är en praktik som kontrollera kvinnor och flickors sexualitet. En form av övergrepp som i värsta fall leder till döden. Könsstympning är en kränkning av mänskliga rättigheter och ett svek mot dom omkring 3,9 miljoner flickor som könsstympas varje år. Verket Kollektion för Fitt-Förstoring använder sig av förstoring i kontrast till det förminskande av fittan som sker språkligt, genom sociala konstruktioner, okunskap och myter. Intimkirurgi har ökat på senare tid, då förminskas oftast blygdläpparna och klitoriskappan. Könsstympning är en kränkning av mänskliga rättigheter, traditionen har funnits i alla världsdelar och är inte bunden till någon specifik religion. Skillnaderna mellan intimkirurgi och könsstympning tycks inte vara så stora.

My body is my own

Verk skapat av Alma Bond, Emma Zoohori, Mona Abbasi

Kreatörerna vill genom bildserien belysa hur striktare abortlagar är ett starkt hot mot mänskliga och kvinnliga rättigheter. I novellen ”Förbudet” gick det mycket snabbt för myndigheterna att sätta en extrem lag i kraft och det gick snabbt för de flesta att acceptera lagen som sanning. Kreatörerna gör en koppling till strikta lagar och hur snabbt så extrema lagar kan bli verklighet. De associerar till strikta abortlagar som införts i t ex Polen men även till den negativa utvecklingen kring aborträtten i andra delar av världen. I bildkampanjen vill de att fånga uppmärksamhet med texten ”Women’s rights are threatened!” och förklarar vidare att aborträtten är hotad. I andra bilden vill vi ge en personlig koppling till problemet genom att visa en gravid kvinna där texten kopplar till kvinnans kropp. I den sista tredje bilden ställer vi en fråga för att engagera och uppmana till att agera.

Maskrospojken ensam

Verk skapat av Angeline Rosén

“Det jag fick lära mig om mänskliga rättigheter och demokrati när jag gjorde research inför denna uppgift var överväldigande. När jag sedan skulle göra någon slags målgruppsanalys insåg jag att jag själv tillhör målgruppen jag vill rikta mig till. Jag ser mig själv som en person som står upp för mänskliga rättigheter men jag har insett att jag generellt har väldigt dålig koll på vad som faktiskt händer och jag har lärt mig otroligt mycket under bara de här dagarna. Därför ser jag mig själv som en del av målgruppen, och jag tror att det viktigaste är att lyckas belysa problem på ett sätt som gör att betraktaren vill lära sig mer. Ett verk kan inte berätta och informera om allt som händer och alla problem. Att istället ha som mål att väcka känslor och vilja lära sig mer och låta sig själv beröras och engageras blev för mig det mest primära målet. Jag fastnade för artivism med en stark visuell effekt, där färger, komposition och surrealism lyfter budskapet. Utifrån detta landade jag i att skapa en mer konstnärlig och abstrakt digital poster.”

Måla solen

Verk skapat av Ida Forslund

Verket hämtar sin inspiration från novellen “Förbudet”, där färgen gul förbjuds. Det är svårt att föreställa sig att något så självklart som äggulor eller maskrosor längs vägkanterna skulle kunna förbjudas. Det absurda i hur metoderna för förtrycket eskalerar, både i novellen men också i verkligenheten. Tänk om till och med solen skulle förbjudas? 

Konstverket skildrar en scen där en person klättrar uppför en stege för att måla solen i en varm gul färg. Personen på stegen, en symbol för framsteg, står stadigt i sitt ställningstagande trots risken för att falla. Solen, snart helt gulmålad, förmedlar en känsla av värme och framtidsoptimism. Verket förmedlar således en symbolik som betonar individens aktiva roll i demokratiska processer, både stora och små.

Frihetens pollen

Verk skapat av Victor Göransson

För att betona kärnbudskapet i novellen och koppla det till mänskliga rättigheter, har kreatören Victor Göransson valt att inkludera en maskros. Denna maskros växer fram ur en spricka i väggen och börjar släppa sina pollenkorn som sprids utom bildens ramar och mot betraktaren. Detta symboliserar hoppet och längtan efter frihet och förändring, som är universellt för kampen för mänskliga rättigheter.

Bilden syftar till att uttrycka det kraftfulla meddelandet att även när det föreligger förbud och hinder, kan frihetens frön fortfarande spridas och växa. Den reflekterar också på nödvändigheten av att våga utmana normer, kämpa för mänskliga rättigheter samt att inte “falla i ledet” så lätt oavsett konsekvenserna.

Dystopi Stockholm

Verk skapat av Belinda Åström

Kreatören har skapat två bilder utifrån egna foton och redigerat i fotoredigeringsprogram, som visuella representationer av det hen tror händer när/om det går utför med mänskliga rättigheter och demokrati i Sverige. Med Stockholm som bakgrund skapas en verklig känsla om att kaos inte kan förpassas till något som bara händer utanför Sverige. Barnet och fågeln i bilden representerar sårbarhet och oskyldighet. Kanske är det ett barn vars föräldrar blivit fängslade eller “försvunnit”? 

Vad känner du när du ser bilderna?

Rainbow warrior

Verk skapat av Karin Wideström, foto Leon Toshach

“I en föränderlig och ibland skrämmande tid riskerar vi att agera utifrån rädsla och aggression. Vi behöver dra ner vårat tempo, sänka vår gard och få kontakt med det inom oss som kan skapa verkliga vägar framåt. The Rainbow Warrior påminner oss om våra möjligheter att välja stigar som bär.”