Vi söker projektassistent för kreativt informationsprojekt (25%)

Du visar för närvarande Vi söker projektassistent för kreativt informationsprojekt (25%)

Nu har vi tyvärr stängt ansökan, men håll koll på våra eventuella framtida utlysningar av tjänster! 

Information om tjänsten som utlysts: 

Projektet “Skriv – Agera – Reagera! Unga konstutövare väcker debatt om rättigheter i Europa” är finansierat genom EU-kommissionens representation i Sverige med  en projektperiod på ett år. Tjänsten gäller från omgående t om februari 2024. 

Om projektet

Informationsprojektets mål är att främja diskussion och perspektiv på demokrati och mänskliga rättigheter i en europeisk kontext. Genom skrivande och konstnärliga uttryck engageras och involveras unga konstutövare att delta i opinionsbildande och kunskapshöjande reflektion kring hur mänskliga fri- och rättigheter kan försvaras och värnas i ett EU där demokratiska värden är hotade. I nära samarbete med – och med utgångspunkt i – ungas frågeställningar och reflektioner kring mänskliga rättigheter kommer en novelltext utgöra grunden för vidare engagemang och tolkning av andra konstformer, såsom normkritisk teater och digital animering. I projektets andra fas framför konstutövarna sina tolkningar i olika forum och vid evenemang, däribland MR-dagarna 2023, i syfte att skapa dialog och debatt genom efterföljande seminarium och sprida erfarenheterna och kunskaperna på en digital plattform tillgängligt för allmänheten. Projektet ämnar belysa frågeställningar och perspektiv på mänskliga rättigheter och utveckla målgruppens förmåga att framföra budskap och värden genom konst, skapa dialog och engagemang för demokratiska rättigheter och friheter och synliggöra metoder och former för deltagande och påverkansarbete för mänskliga rättigheter.

Här hittar du mer information om novelltävlingen – den första delen av projektet – som för närvarande är i full gång! 

Ansvarsområden och exempel på uppgifter 

Projektassistenten ansvarar för genomförande av projektet i samarbete med projektkoordinatorn avseende: 

 • Planering och uppföljning tillsammans med de konstutövande grupperna/målgrupperna
 • Löpande dialog och möten med utförande grupper, motivera, ge konstruktiv feedback och stöttning i deras processer och se till att aktiviteter genomförs i enlighet med syfte, mål och delmål för projektet.
 • Bokning av events, lokaler, logistik och seminarium i samband med gruppernas framföranden
 • Månatlig avstämning/rapportering till projektkoordinator
 • Löpande rapportera om projektet i t ex sociala medier och andra kanaler

Kvalifikationer och kunskaper 

Kunskaper och kvalifikationer som vi förväntar oss av en projektassistent; 

 • ha dokumenterade praktiska erfarenheter av projektsamordning och projektplanering. Meriterande med erfarenhet av kulturella, kreativa projekt och informationsprojekt, 
 • ha en mycket god förmåga att planera och lägga upp din egen arbetstid,
 • ha erfarenheter inom ideella organisationer eller engagemang i civilsamhället,
 • ha arbetat gentemot unga som målgrupp (18-35 år),
 • ha relevant utbildning inom t ex statsvetenskap, projektledning, internationella relationer/Europa-studier, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktstudier eller liknande.
 • med lätthet kunna skriva texter och sprida information på sociala medier (på svenska)
 • kunna prata och förmedla budskap inför små och stora grupper (på svenska)

Egenskaper och färdigheter

För att lyckas i rollen som projektassistent bör du; 

 •  ha ett engagemang och stort intresse för att sprida kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter
 •       gilla att strukturera och ha känsla för “den röda tråden” i projekt
 •       ha ett kreativt och normkritiskt tänk
 •       vara social och kontaktskapande
 •       vara flexibel och kunna tänka lösningsfokuserat då aktiviteter kan behöva justeras, tidsramar förändras och målgrupper variera. 
 •       vara ansvarstagande med hög samarbetsförmåga. 

 Start-och slutdatum för tjänsten

Omgående t om februari 2024. 

 Arbetsort och resor

Praktisk Solidaritets kontor i Stockholm, Tegelviksgatan 40. Fysisk närvaro på kontoret minst en dag i veckan är önskvärt av praktiska skäl, men kan diskuteras. Distansarbete enligt överenskommelse.  

 Tjänstens omfattning

25% (9 tim/vecka) 

Praktisk Solidaritet tillämpar 35 timmars arbetsvecka. Timlön. 

Information om lön sker under intervjutillfället. 

Hur arbetstiden läggs upp och distribueras kommer att bero på projektaktiviteterna och intensiteten under vissa perioder av projektet t ex kring juli och augusti 2023 och MR-dagarna i november. 

Särskilda villkor

Projektassistenten kan komma att behöva arbeta under sommarmånaderna och måste vara tillgänglig för samarbetsparterna när projektkoordinatorn är på semester.

Ansökan

Din ansökan, CV och brev skickar du in via detta ansökningsformulär! 

Vi intervjuar löpande under maj månad. Intervjuer kan behöva hållas med kort varsel och under dagtid, digitalt eller fysiskt. 

Har du frågor om tjänsten kontakta projektsamordnaren Kajsa Vårsjö, kajsa.varsjo@praktisksolidaritet.se