ADRA

Stödet till ADRA i provinserna Huambo och Huila bidrar till bildandet av föreningar och föreningsråd på landsbygden som hjälper byborna att involvera sig i just lokala utvecklingsprocesser. Efter utbildningen av föreningsrepresentanter och myndighetspersoner har byborna tagit ett större ansvar och blivit mer pådrivande i lokala förändringsprocesser.
Parallellt med organisationsstärkande insatser har ADRA med hjälp av PS ekonomiska stöd arbetat med aktiviteter som mer direkt rör utveckling av det lokala jordbruket, livsmedelssäkerställandet och kvinnors rättigheter.
Projekten, som huvudsakligen finansieras av Forum Syd, har vidare bidragit till ökade kunskaper om bland annat rätten till mark, gränsdragningsproblematik samt legalisering av odlingsmark. Tack vare ökade juridiska kunskaper har enskilda bönder fått tillgång till den mark de har rätt till.

 

Landfakta Angola

Huvudstad: Luanda
Invånarantal: 26.563.000
Befolkningstäthet: 21 invånare per Km2. Relativt låg befolkningstäthet.
Area: 1.246.700 km2
Valuta: Kwanza
Språk: Portuguisiska är det officiella språket. Men i landet talas det 38 nationella språk.

Statskick: Republik
Statschef: José Edoardo de Santos
Medlem i: ACP (African, Caribbean and Pacific Group of States), CEEAC (Economic Community for the States of Central Africa), IMF (Internationella Valutafonden), FN, OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), SADC (Southern Africa Development Community) och AU (African Union).

Human Development Index[1]: plats 149 bland 188 länder (Low Human Development)

Mödradödlighet, mätt i antal döda per 100 000 födda: 460
Kvinnor i parlamentet, i procent: 36,8
Läskunnighet: 73% (Unesco 2015)

BNP 2015: 92.800 M.€, en ökning i produktiviteten med 3% men minskning i jämförelse med 2014 då PIB ökade med 4.8%.

BNP/Capita: 3.494 €
Upplevd känsla av korruption[2]: Angola får plats 163 av 167 bland de länder där invånarna har en upplevd känsla av korruption i den offentliga sektorn.

Viktigaste exportprodukter: Olja på första plats. Diamanter på andra plats.

Ekonomin och jordbruket: Angola klättrade upp som Afrikas största producent av olja efter Nigeria under 2016. Detta beror på terroristattacker på Nigerias oljeledningar vilka har skadat dess oljeindustri hårt.  För Angola är oljan den viktigaste exportvaran och står för 95 % av exporten. Angolas ekonomi är så beroende av oljan att ca 45 % av dess BNP kommer från denna resurs[3].

Oljans välsignelse som en motor för ekonomin har dock inte spritt sig till hela landet och dess invånare. Baksidan av fokuseringen på olja är att man har försummat andra delar av ekonomin så som jordbruket, så till den grad att Angola numera importerar det mesta av den mat man konsumerar. Man beräknar att ca 90 % av Angolas matkonsumtion importeras varje år till ett pris av 5 miljarder dollar[4].  Under 2016 har dock oljepriset sjunkit kraftigt och Angola har varit tvingats att sätta igång med planerna på att diversifiera ekonomin. I maj i år exporterade landet banan till Europa (Portugal) för första gången på 40 år[5].

Före självständigheten från Portugal 1975, var landet världens tredje största kaffeexporter. Landet producerade även socker, bomull, gummi och trä. Men det 27 år långa inbördeskriget som avslutades 2002 förstörde jordbruket. Sedan dess har landet istället koncentrerat sig på olja. 2005 inledde regeringen ett program för att återuppliva jordbruket men hittills har det gått väldigt långsamt. Förra året växte jordbrukssektorn med 0,2% och bara en tredjedel av Angolas brukbara mark brukas.

[1] HDI är ett mått som har utvecklats av FNs Utvecklingsorgan (UNDP) för att följa upp sociala faktorer i ländernas utveckling. Den tar hänsyn till graden av utbildning, jämlikhetsdata, hälsoindex osv, tanken är att ekonomisk utveckling inte kan fånga upp ett lands verkliga utveckling när det gäller bättre livskvalitet.

[2] Studien görs av Transparency International och ger Angola ett index på 15 i en skala 0-100 där 100 är minst upplevd känsla av korruption. (källa: http://www.transparency.org/cpi2015 )

[3] OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries).

[4] http://www.reuters.com/article/angola-agriculture-idUSL5N0Y620620150519

[5] http://qz.com/691237/could-angolas-first-banana-exports-in-40-years-save-its-economy/

<