Styrelse

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Ordförande

Karl-Johan är Emmaus Åkvarns representant i Praktisk Solidaritets styrelse.

karl-johan@emmausakvarn.se

Sari Jacobson

Sari Jacobson

Sekreterare

Sari är Brödet och Fiskarnas representant i Praktisk Solidaritets styrelse.

brodet.fiskarna@tele2.se

Juan Obregón

Juan Obregón

Kassör

Juan är Emmaus Stockholms representant i Praktisk Solidaritets styrelse.

juan.obregon@praktisksolidaritet.se

Rafael Carrillo

Rafael Carrillo

Ledamot

Rafael är verksamhetsansvarig på Gävleborgs Biståndsgrupp och deras representant i Praktisk Solidaritets styrelse.

bistandvalbo@outlook.com

Robert Larsson

Robert Larsson

Ledamot

Robert är Emmaus Fredriksdals representant i Praktisk Solidaritets styrelse.

info@emmausfredriksdal.se

Personal

Gerardo Lizano

Gerardo Lizano

Kansliansvarig

gerardo.lizano@praktisksolidaritet.se
070-352 99 81

Teresa Allendes

Teresa Allendes

Handläggare

Teresa arbetar som projekthandläggare för våra projekt i Angola och Colombia. Hon är utbildad inom kvalitativa undersökningsmetoder och har erfarenhet av utvecklingsprojekt i Latinamerika.

teresa.allendes@praktisksolidaritet.se

Paula Oksanen

Paula Oksanen

Handläggare

paula.oksanen@praktisksolidaritet.se

Jonatan Arblom Sundblad

Jonatan Arblom Sundblad

Controller

jonatan.sundblad@praktisksolidaritet.se