Västsahariska flyktingläger i västra Algeriet

Praktisk Solidaritet (PS) har genom sina medlemsgrupper, sedan slutet av 70-talet stött de västsahariska flyktinglägren i västra Algeriet. Stödet har främst bestått av second-hand kläder från Sverige men också av andra förnödenheter såsom lastbilar och vattentankbilar. Under senare år har PS bistått med livsmedel i form av konserverad fisk, vilket blev aktuellt efter att alarmerade siffor rörande västsahariernas hälsa blev kända. PS har under åren knutit starka starka band med de västsahariska flyktingarna och är nu en organisation med stort förtroende i lägren. Det svenska direkta biståndet till de västsaharaiska flyktingarna, huvudakligen finansierat genom Sida medel, går främst genom PS. Sida kategoriserar stödet som sk katastrofstöd.
Angående såväl fisken som kläderna samarbetar PS med Sahariska Röda Halvmånen (SRH) i lägren. SRH är precis som de andra Röda Korset organisationerna i världen oberoende och har således ingen direkt koppling till den västsahariska staten.

vastsahara_PS1

Västsahara, som officiellt heter SADR (Saharawi Arab Democratic Republic) och nu är delat i två delar, är Afrikas sista koloni där två tredjedelar ockuperas av Marocko. Västsahara var en spansk koloni från slutet av 1800-talet fram till 1975 då Spanien drog sig tillbaka efter FN:s krav på avkolonisering. Här som i andra föredetta afrikanska kolonier var det meninge att befolkningen skulle få självbestämmande. Vad som tyvärr hände var att Marocko och Mauretanien ockuperade området och än idag så är Västsahara fortfarande ockuperat av Marocko (två tredjedelar av territoriet). En stor del av landets befolkning flydde 1975 för att söka skydd på andra sidan gränsen mot Algeriet. Där upprättades tillfälliga läger i väntan på att få kunna återvända till ett fritt Västsahara. Nästa fyra decennier senare väntar västsaharierna fortfarande…