Praktisk Solidaritet (PS) söker en praktikant som ska arbeta med ekonomisk rapportering av utvecklingsprojekt

 

Om praktiken:

Praktiken är förlagd till vårt kontor i Västberga, Stockholm. Praktiken genomförs på 50 % under Vt 2015. Du kommer att ha en handledare.

Praktikuppgifter:

Praktikantens fokus kommer ligga på genomgång och sammanställning av års och slut rapportering och revision av PS utvecklingsprojekt i Mocambique och Angola.

Om praktikplatsen:

Praktisk Solidaritet bildades 1989 och är en paraplyorganisation med många års erfarenhet av utvecklingssamarbete. Medlemsorganisationerna är ”Emmaus Stockholm”, “Brödet och Fiskarna” i Västerås, Köping och Enköping samt “Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp “. PS stödjer för närvarande två utvecklingsprojekt i Angola och ett i Moçambique med finansiering från Forum Syd. Dessa projekt syftar till att stärka landsbygdsorganisationer i det civila samhället med fokus på stärkt demokrati och kvinnors rättigheter. Praktisk Solidaritet kanaliserar även det svenska humanitära stödet till de västsahariska flyktinglägren. Biståndet består främst av konserverad makrill och second hand kläder som tilldelas till 125 000 flyktingar i sydvästra Algeriet.

Praktikuppgifter:

  • Du kommer tillsammans med din handledare sammanställa den ekonomiska redovisningen för utvecklingsprojekten i Angola och Mocambique. I detta arbete ingår bland annat att se över den ekonomiska redovisningen från vår partner och att den överensstämmer med gällande budget och vår finansiärs krav på redovisning och rapportering. Arbete med valutaomvandlingar ingår i sammanställning av projektens budgetar.
  • Vara med och ta fram eventuellt underlaget som revisorn kan komma att behöva.

Fördelning av arbetsuppgifter görs med hänsyn till praktikanternas kompetens och erfarenheter.

Kvalifikationer:

  • Att du är utbildad, har erfarenhet eller just nu läser relevant utbildning för detta praktikant-uppdrag. Erfarenhet eller utbildning inom; företagsekonomi, ekonomisk redovisning, revisor eller ekonomiassistent.
  • Förmåga att arbeta självständigt

Meriter

  • Intresse/erfarenhet av arbete ideell sektor
  • Portugiska

Tid:

Halvtid 50% från februari till maj 2016.

Lön:

För praktik utgår ingen lön.

Ansökan:

Personligt brev och CV skickas via e-post till kansliansvarig; linda.johansson@praktisksolidaritet.se

Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 8 februari, 2016.

Har du frågor?

Kontakta projekthandläggare joanna.castro@praktisksolidaritet.se