Praktikplats till våren 2022 på Praktisk Solidaritet

  • Inläggskategori:Kansli
You are currently viewing Praktikplats till våren 2022 på Praktisk Solidaritet

Praktisk Solidaritet söker en ny kansli-praktikant till våren 2022. Bli en del av en solidaritetsorganisation som sedan 1989 jobbat för en mer rättvis värld!

 Om oss

Praktisk Solidaritet är en solidaritetsorganisation som arbetar mot förtryck och för en jämlik värld. För oss är ojämlikhet en förutsättning för förtryck och därför är det särskilt oroande att ojämlikheten i världen ökar. Tidigare var ett stort fokus för oss och våra medlemsorganisationer frigörelsekamper i Södra Afrika, Centralamerika m.m. medan det idag handlar om att hitta dagens förtryck och frigörelseorganisationerna som bekämpar dessa, samtidigt som vi arbetar för en jämlikare och hållbarare värld på sikt.

Vad innebär praktiken?

Praktisk Solidaritet genomgår vissa förändringar i syfte att stärka vårt ändamålsenliga arbete. Det innebär att vi arbetar mot ett mer programorienterat sätt och utvecklar vårt utåtriktade informationsarbete. Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi för en stark och uthållig solidaritetsrörelse i Sverige och utomlands.

Som praktikant på Praktisk Solidaritet skulle du jobba med projekthandläggning inom ramen för våra utvecklingsprojekt i Angola, Bosnien och Colombia. Du kommer att få goda kunskaper om våra samarbetsorganisationers arbete för feminism och jämställdhet, barn och ungas rättigheter, mänskliga rättigheter och demokratiseringsprocesser. Du kommer att ha möjlighet att vara med och utveckla vårt programorienterade arbete genom att vara en del av att utvärdera och utveckla det arbete vi bedriver med våra samarbetspartners och i att utveckla vår “Theory of change”. Du kommer även att vara med när vi letar efter nya relevanta partnerorganisationer, främst i Latinamerika. Du kommer att jobba med att utveckla vårt informationsarbete i sociala medier och i våra medlemsgruppers butiker. Ett arbete som kommer att se lite olika ut beroende på om vi får extern finansiering eller ej, men vi kommer ställa tillräckliga resurser tillgängliga för att kunna besöka våra grupper och ta fram lämpligt informationsmaterial. Du har stor frihet att vara med och själv utforma arbetet!

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Vi söker en person som liksom oss ser den ökande ojämlikheten som ett problem för att uppnå en rättvis och hållbar värld fri från förtryck. Därför är det positivt om du har tidigare engagemang i närstående organisationer inom Solidaritetsrörelsen eller politiska organisationer med fokus på jämlikhet.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Vi söker en person som liksom oss ser den ökande ojämlikheten som ett problem för att uppnå en rättvis och hållbar värld fri från förtryck. Därför är det positivt om du har tidigare engagemang i närstående organisationer inom Solidaritetsrörelsen eller politiska organisationer med fokus på jämlikhet.

 

Övrig information

Praktisk Solidaritet har kontor i Solidaritetshuset, men en del arbete kommer även kunna genomföras på distans.