Läs mer om artikeln ANGOLA: Årsjubileum för projektet Esumbilo
(Utbildning i mänskliga rättigheter och friheter. Foto: ADRA)

ANGOLA: Årsjubileum för projektet Esumbilo

Idag den 7 augusti firar Praktisk Solidaritet årsjubileum för det 3-åriga projektet Esumbilo – som betyder värdighet på det lokala språket Umbundu- och leds av ADRA –Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente och är finansierat av EU delegationen i Angola. Målet med projektet är att bidra till att stärka respekten och skyddet av mänskliga rättigheter och friheter i södra Angola, med fokus på att främja valdeltagande i de första planerade lokalvalen som förväntas gå av stapeln under 2022. Genom projektet kommer omkring 6000 människor från fyra angolanska regioner att ta del av utbildningar och andra aktiviteter för att få ökad kunskap och medvetenhet kring de grundläggande mänskliga rättigheterna och medborgerliga friheterna, såsom yttrandefrihet och rätten till information för ett aktivt deltagande i Angolas utveckling av demokratin.

0 kommentarer
Läs mer om artikeln COLOMBIA: En politisk feministisk skola som förändrar
Demonstration 8 mars 2020. Foto: Casa Fractal

COLOMBIA: En politisk feministisk skola som förändrar

Under 2020 deltog över sextio personer i det som kallas den Politiska Feministiska Skolan, som syftar till att stärka sociala organisationer och människorättsförsvarare att bli starkare aktörer för varaktig fred i Colombia. Skolan är unik i sitt slag och drivs av organisationen Corporación para el Desarrollo Regional (CDR), med stöd av Praktisk Solidaritet (finansierat genom ForumCiv). Kurserna behandlar teman som feministisk psykologi, intersektionalitet, jämställdhet, våld, sexualitet, identitet, genus och mänskliga rättigheter. De är till stor del uppbyggda av praktiska moment, som hur en skapar audiovisuellt material och hur man kan använda konsten som verktyg för att synliggöra de individuella och kollektiva minnen som bärs av kvinnor, ursprungsfolk och HBTQI+ personer, för att skapa nya konstruktioner av Colombias historia.

0 kommentarer