MOCAMBIQUE

PS startade under 2015 ett mindre utvecklingsprojekt tillsammans med The Friendly Support Foundation (FAA). Projekt syftar till att öka den ekonomiska egenmakten för 180 kvinnor som bor i marginaliserade områden i staden Tete. De som kommer få del av projektet är; bondekvinnor, kvinnor som saknar legaliserad rätt till mark, kvinnor som bedriver någon form av kommersiell verksamhet och som behöver lära sig att ansöka om krediter,  kvinnor som arbetar under farliga förutsättningar i stenbrott, unga ensamstående mödrar utan arbete som kommer att få tillgång till yrkesutbildningar samt kvinnor som är intresserade av att få träning för att bli utbildare om kvinnors rättigheter. Projektet syftar till att ge dessa kvinnor verktyg att generera inkomster för sig själva och sina familjer och därmed förbättra sin livssituation.  För projektet är det inte bara viktigt att dessa kvinnor får ökad ekonomisk egenmakt, utan parallellt kommer man att sprida information både till målgruppen som till det omgivande samhället om kvinnors rättigheter och vikten av jämställdhet. Den moçambikiska lagen ger kvinnor rättigheter men många saknar kunskap om detta. Projektet kommer att utmana de rådande föreställningar som gör att kvinnor får underordnad ställning i det moçambikiska samhället. Kombinationen av dessa två strategier; praktiska kunskaper till målgruppen och spridning av information om kvinnors rättigheter till både målgruppen och det omgivande samhället syftar båda till att öka den politiska och ekonomiska egenmakten för kvinnor.

 

 

Lorem Ipsum

Moçambique är fortfarande ett av världens fattigaste länder. Enligt officiella siffror lever ca hälften av befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen. Ett flertal av de fattiga är kvinnor och barn, som ett resultat av den utbredda diskrimineringen av kvinnor på grund av sitt kön. Enligt FN-rapporten ”The World’s Women” från 2010, upplever minst var tredje kvinna i Moçambique våld i hemmet under sin livstid. Inrotade föreställningar om kvinnorollen har lett till att kvinnor har svårt att kontrollera och få tillgång till resurser och därmed makt över sitt liv.