070–770 08 52  |  info@praktisksolidaritet.se  |  Vretenborgsvägen 6, 126 30 Hägersten  |  Kontakta oss!

Rösta ned proposition som undergräver mänskliga rättigheter!

I dag överlämnade regeringen sin proposition om åtstramningar i flyktingpolitiken till riksdagen. Förslaget har fått massiv kritik, inte minst från tunga remissinstanser som anser att det står i strid med internationella konventioner och får svåra konsekvenser för människor på flykt. Det undergräver även Sveriges åtaganden i Agenda 2030 och Politik för global utveckling, och ambitionerna för en feministisk utrikespolitik. Läs uttalandet här

SECOND HAND

Hos PS medlemsorganisationer kan du handla kläder som återanvänds istället för att slängas. Det är sällan som kläder och skor används tills de är utslitna i västvärlden. Alltför mycket slängs innan det har använts sin fulla livslängd. Ett sätt att få ner tillverkningstakten av nyproducerade produkter är att köpa second hand. Läs mer…